Innowacje2022-04-03T15:10:43+00:00

Innowacje

Rozwój nowych technologii dla kolei, jest podyktowany poszukiwaniem nowych, efektywnych rozwiązań, które oddziałują w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo oraz sprawność transportu kolejowego oraz korzyści społeczne i ekonomiczne. Dodatkowy bodziec stanowi wzrastająca świadomość zarządców infrastruktury oraz potwierdzenie w eksploatacji skuteczności innowacyjnych rozwiązań

INRANOS

Opracowanie i wprowadzenie na rynek dwóch typów wyrobów ograniczających hałas: tłumików torowych i tłumików przyszynowych. Wyroby będą stanowić dodatkowe rozwiązanie jako alternatywy dla ekranów dźwiękochłonnych, z uwagi mających istotny ich wpływ na estetykę otoczenia oraz ograniczenia  stosowania.

Zobacz

INRAVIS

Opracowanie rozwiązań chroniących ludzi i budynki przed drganiami wywoływanymi przez pojazdy kolejowe poprzez wyroby dla nawierzchni podsypkowych mat wibroizolacyjnych podtłuczniowych, podkładek podpodkładowych oraz bezpodsypkowych mat wibroizolacyjnych podpłytowych oraz systemów blokowych podpór płytowych w otulinie.

Zobacz

INTTA

Wdrożenie kompletnej konstrukcji torowiska tramwajowo – autobusowego opartej na zróżnicowanym zbrojeniu, materiałach pochodzących z recyklingu oraz betonie fotokatalitycznym, która w znacznym stopniu skróci czas wykonania, zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko, poprawi wydajność, jakość oraz żywotność torowisk tramwajowych

Zobacz

VIBROFLOOR I

Wypracowanie produktów w postaci dwóch rodzajów podłóg izolujących akustycznie i wibracyjnie w zakresie dźwięków uderzeniowych na dwóch rodzajach stropów – drewnianych i żelbetowych w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Zobacz

VIBROFLOOR II

Wypracowanie dwóch systemów podłóg przemysłowych izolujących wibracyjne  ze źródeł:  zewnętrznego np.: ciągów komunikacyjnych obok budynku oraz wewnętrznego powstającego w trakcie procesu logistyki wewnętrznej lub chodu człowieka. Roz-wiązania zostaną wypracowane w formie maty antywibracyjnej lub wylewki o grubości 10-15 cm.

Zobacz

Aktualności

Przejdź do góry