Vibrofloor I

Vibrofloor I2023-09-07T16:37:43-02:00

Innowacje

Projekt Vibrofloor I

Tytuł projektu: Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg

Projekt jest realizowany na podstawie umowy POIR.04.01.02-00-0016/17-00  w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020  Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii izolacji wibroakustycznej podłóg. Rezultatem projektu będzie produkt w postaci podłóg mogących izolować wibracyjnie i akustycznie w zakresie dźwięków uderzeniowych, przy jednoczesnej izolacji wibracyjnej mogącej zapewnić komfort wibracyjny pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia.

Planowanym efektem jest wypracowanie co najmniej dwóch rodzajów podłóg montowanych na stropie żelbetowym i stropie drewnianym.

Nastąpi integracja co najmniej trzech funkcji: oczywista funkcja użytkowa, funkcja izolacyjności akustycznej oraz funkcja wibroizolacyjności.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo – przemysłowe, w skład którego wchodzą:

  • Politechnika Krakowska – Lider Konsorcjum
  • TINES Rail S.A. – partner przemysłowy

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 3 336 300,15 zł, z czego:

1. Kwota dofinansowania: 2 487 778,44 zł

  • Badania przemysłowe: 709 579,58 zł
  • Prace rozwojowe: 1 778 198,86 zł

2. Wkład własny: 848 521,71 zł

Aktualności

Przejdź do góry