Szynowe podpory blokowe w otulinie

System TINES® EBS

Szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS jest bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie TINES® EBS szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych, przy użyciu sprężystej masy zalewowej TINES® Polyrail, stanowiącej sprężystą otulinę bloku.

Szynowe podpory blokowe Tines EBS

Opis systemu

System nawierzchni bezpodsypkowej z systemem TINES® EBS może być stosowany dla torów o szerokości: 1435mm lub 1520mm, na odcinkach prostych i w łukach o minimalnym promieniu R = 160 m, maksymalnej przechyłce 180 mm oraz dla nacisków osi do 245 kN i prędkości v ≤ 250 km/h. Na podporach blokowych systemu TINES® EBS można zabudowywać prowadnice lub odbojnice oraz stosować wszystkie profile szyn Vignole’a lub szyn specjalnych.

To rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone jest do stosowania na odcinkach, na których istotne jest zredukowanie drgań i wibracji wywołanych ruchem pojazdów szynowych, na obiektach inżynierskich: stalowych i betonowych, w tunelach, w torach stacyjnych i torach szlakowych w aglomeracjach.

Dobór wariantu i odmiany szynowej podpory blokowej systemu TINES® EBS do konkretnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowej powinien być zgodny z projektem technicznym.

W ofercie firmy są dwa podstawowe typy:

TINES® EBS -szynowe podpory blokowe w otulinie przeznaczone do stosowania w nawierzchni torowej;


TINES® EBS-R -szynowe podpory blokowe w otulinie przeznaczone do stosowania w rozjazdach i skrzyżowaniach torów.


Rozróżnia się dwa warianty szynowych podpór blokowych TINES® EBS dla kolei:

 • szynowa podpora blokowa TINES® EBS – LR (Light Rail – lekka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów V ≤ 140 km/h
 • szynowa podpora blokowa TINES® EBS – HR (Heavy Rail – ciężka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 245kN i prędkości pociągów V ≤ 250 km/h.

Szynowa podpora blokowa w otulinie TINES® EBS składa się z:

 • gniazda bloku podporowego stanowiącego prefabrykat betonowy lub stalowy,
 • sprężystej podkładki wibroizolacyjnej,
 • prefabrykowanego, betonowego bloku podporowego,
 • powłoki gruntującej,
 • sprężystej otuliny bloku podporowego,
 • systemu sprężystego przytwierdzenia szyny

Zalety systemu TINES® EBS:

 • skuteczne tłumienie drgań i możliwość dostosowania właściwości tłumiących do założeń projektowych,
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję,
 • prosty montaż toru,
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn,
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń,
 • mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową,
 • pełna prefabrykacja,
 • niskie koszty eksploatacji,

Dokumenty:

 • Świadectwo nr: PL 59 2021 0057 dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 023/2021, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe nr D/IST/14/2022
 • Deklaracje zgodności z typem
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Nawierzchnia torowa w tunelu - Tines EBS

Nawierzchnia torowa w tunelu z systemem szynowych podpór blokowych w otulinie TINES® EBS.
1. Nawierzchnia torowa z systemem TINES® EBS, 2. Betonowa płyta torowa, 3. Podpłytowa mata wibroizolacyjna, 4. Podtorze betonowe, 5. Spąg tunelu

Wybrane realizacje