Szynowe podpory blokowe w otulinie

System TINES® EBS

Szynowe podpory blokowe w otulinie – TINES® EBS są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych, przy użyciu sprężystej masy zalewowej TINES® Polyrail, stanowiącej sprężystą otulinę bloku.

Szynowe podpory blokowe Tines EBS

Opis systemu

System nawierzchni bezpodsypkowej z systemem TINES® EBS może być stosowany na liniach metra na odcinkach prostych, w łukach i pod rozjazdami. W systemie tym mogą być także wykonywane połączenia torów – rozjazdy i skrzyżowania, może być on stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a i szynami specjalnymi.

To rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone jest do stosowania na odcinkach, na których istotne jest zredukowanie drgań i wibracji wywołanych ruchem pojazdów metra.

Dobór wariantu i odmiany szynowej podpory blokowej systemu TINES® EBS do konkretnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowej powinien być zgodny z projektem technicznym.

W ofercie firmy są dwa podstawowe typy:

 • TINES® EBS -szynowe podpory blokowe w otulinie przeznaczone do stosowania w nawierzchni torowej;


 • TINES® EBS-R -szynowe podpory blokowe w otulinie przeznaczone do stosowania w rozjazdach i skrzyżowaniach torów.


Dedykowaną dla metra odmianą  szynowych podpór blokowych TINES® EBS jest odmiana LR (Light Rail – lekka kolej): szynowa podpora blokowa TINES® EBS – LR stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów V ≤ 140 km/h

Szynowa podpora blokowa w otulinie TINES® EBS składa się z:

 • gniazda bloku podporowego stanowiącego prefabrykat betonowy lub stalowy,
 • sprężystej podkładki wibroizolacyjnej,
 • prefabrykowanego, betonowego bloku podporowego,
 • powłoki gruntującej,
 • sprężystej otuliny bloku podporowego,
 • systemu sprężystego przytwierdzenia szyny

Zalety systemu TINES® EBS:

 • skuteczne tłumienie drgań i możliwość dostosowania właściwości tłumiących do potrzeb danego projektu,
 • skuteczna izolacja elektryczna szyn,
 • swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń,
 • prosty montaż toru,
 • odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję,
 • pełna prefabrykacja,
 • niskie koszty eksploatacji,

Dokumenty:

 • Świadectwo nr: PL 59 2021 0057 dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 023/2021, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Deklaracje zgodności z typem
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Maty wibroizolacyjne TINES STM

1. Nawierzchnia z systemem szynowych podpór blokowych – system TINES® EBS, 2. Betonowa płyta torowa, 3. Podpłytowa mata wibroizolacyjna, 4. Sprężysta masa uszczelniająca, 5. Podtorze betonowe, 6. Spąg tunelu

Wybrane realizacje