TINES® Polyrail 53+ to dwuskładnikowa żywica epoksydowa o właściwościach dielektrycznych do gruntowania oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw w płycie betonowej. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES® Polyrail używanego do systemów ciągłego lub punktowego, sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych.

TINES® Polyrail 53+ przeznaczony jest do:

 • wykonywania powłok gruntujących, zabezpieczających elementy stalowe oraz betonowe przed korozją,
 • wykonywania powłok dielektrycznych szyn w celu ochrony torowisk przed wpływem prądów błądzących,
 • zabezpieczania betonu przed nasiąkaniem wodą,
 • kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych – osadzania prętów, kotew, barierek, słupów, śrub oraz innych elementów torowych (kolejowych, tramwajowych, metra i kolei przemysłowych),
 • wklejania wkładek wypełniających w komory łubkowe szyn np. bloczków betonowych,
 • wklejania ciągłej sprężystej przekładki podszynowej w systemie przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® ERS i TINES® TRAM ERS,
 • wykonywania napraw ubytków w płytach żelbetowych,
 • poprawy przyczepności materiałów serii TINES® Polyrail do podłoża,

Charakterystyka wyrobu:

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna m.in. na ściskanie, zginanie, ścieranie, wyrywanie,
 • znakomita przyczepność do podłoża betonowego,
 • możliwość stosowania na podłoża betonowe suche, wilgotne i mokre,
 • znakomita przyczepność do podłoża stalowego,
 • ochrona powierzchni stalowych i betonowych przed korozją,
 • możliwość stosowania na konstrukcjach obciążonych dynamicznie,
 • tworzy powłoki o właściwościach dielektrycznych,
 • wysoka zdolność penetracji i powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych,
 • znakomite właściwości doszczelniające – powłoka nie przepuszcza wody i pary wodnej,
 • zabezpieczenie betonu przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasiąkaniem cieczami,
 • odporny na działanie wody, wilgoci i chemikaliów,
 • bezrozpuszczalnikowy,
 • krótki czas wiązania po wymieszaniu składników,
 • łatwe przygotowanie materiału i aplikacja,
 • łatwa wzrokowa kontrola pokrycia.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT-2023/0175 wydanie 1, wydana przez Instytut Kolejnictwa
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 128-UWB-094, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Karta Informacyjna Produktu
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com