TINES® Polyrail Primer jest dwuskładnikowym epoksydowym materiałem gruntującym. Przeznaczony jest do gruntowania suchych podłoży betonowych i stalowych. Poprawia przyczepność produktów serii TINES® Polyrail do podłoża. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES® używanego do systemów ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych. TINES® Polyrail Primer dostarczany jest w odważonych zestawach składających się ze składników A i B.

Charakterystyka wyrobu:

 • dobra przyczepność do podłoży betonowych i stalowych,
  • materiał o wysokiej zdolności penetracji i powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych,
  • ochrona powierzchni stalowych i betonowych,
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • znakomite właściwości doszczelniające,
  • wysoka odporność chemiczna – możliwość stosowania w konstrukcjach obciążonych wodą, skroplinami i kondensatem wodnym,
  • łatwe przygotowanie materiału i aplikacja,
  • łatwa wzrokowa kontrola pokrycia,
  • zabezpieczenie betonu przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasiąkaniem cieczami,
  • wysoka odporność na ścieranie,
  • wytrzymałość mechaniczna.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
 • Karta Techniczna

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com