Podpłytowe maty wibroizolacyjne - TINES

1. Prefabrykowana płyta torowo-drogowa, 2. Podpłytowa mata wibroizolacyjna, 3. Uszczelnienie z poliuretanowej masy zalewowej, 4. Zasypka cementowo piaskowa, 5. Podbudowa betonowa torowiska

Maty wibroizolacyjne TINES® Rubbermat STM wykonane są z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym, przeznaczone są do bezpodsypkowych nawierzchni, do układania pod betonową płytą torową nawierzchni szynowej.

Podstawowe odmiany:

  • TINES® Rubbermat STM 700
  • TINES® Rubbermat STM 600
  • TINES® Rubbermat STM 500

Wymiary arkuszy: 1000 mm x 2000 mm lub 1200 mm x 2000 mm

Grubości arkuszy: 15mm, 20mm, 25mm, 30 mm

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK -KOT -2021/0137 wydanie 2
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji  nr 202-UWB-523
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com