Maty wibroizolacyjne TINES®

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w strefach zurbanizowanych, skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu szynowego jest wprowadzanie do konstrukcji nawierzchni mat wibroizolacyjnych.

Opis systemu

W przygotowaniu realizacji projektów modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, istotny jest optymalny dobór rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających zminimalizować negatywny wpływ drgań i hałasu emitowanych przez ruch pociągów do otoczenia trasy.  Właściwości charakteryzujące maty wibroizolacyjne, ich parametry materiałowe, cechy funkcjonalne i eksploatacyjne mają istotny wpływ na izolację wibroakustyczną, izolację elektryczną oraz ochronę przed negatywnym wpływem prądów błądzących na obiekty budowlane i ludzi.

TINES posiada szeroką ofertę mat wibroizolacyjnych, różniących się pod względem materiału, z którego są produkowane, parametrów technicznych, grubości i miejsca zastosowania. Daje to możliwość doboru materiału wibroizolacyjnego do wymagań specyfikacji technicznych, projektowych i analiz wpływu drgań na budynki i ludzi.

Zastosowanie mat wibroizolacyjnych TINES® zwiększa komfort pasażerów podróżujących pojazdami szynowymi, redukuje wstrząsy i hałas, co podnosi standard życia mieszkańców żyjących w otoczeniu linii kolejowych.

Ze względu na przeznaczenie zastosowania maty wibroizolacyjne TINES® wyróżniamy:

 • maty podpłytowe STM (STM- Slab-Track Mats)  przeznaczone do bezpodsypkowych nawierzchni, do układania pod betonową płytą torową nawierzchni szynowej

Maty podpory blokowe tunel

Maty wibroizolacyjne podpłytowe STM układane na podłożu betonowym pod betonową płytą wylewaną „na mokro”

 

 

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu betonowym

Maty wibroizolacyjne podpłytowe STM układane na podłożu betonowym pod betonową płytą prefabrykowaną

 • Maty podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM (SBM – Sub-Ballast Mats) przeznaczone do podsypkowych nawierzchni torowych, do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej.

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu gruntowym

Maty wibroizolacyjne na podłożu betonowym - Tines

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu betonowym

Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne TINES® oferujemy:

 • TINES® Polymat – maty z produkowane z kompozytu poliuretanowego
 • TINES® Rubbermat -maty produkowane z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym.

Zalety mat wibroizolacyjnych TINES®:

 • wysoka elastyczność i trwałość materiału,
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa,
 • odporność na długotrwałe obciążenia dynamiczne,
 • wysokie właściwości sprężyste,
 • wysokie właściwości tłumiące hałas i wibracje,
 • ochrona nawierzchni torowisk przed zużywaniem podkładów, szyn, podsypki,
 • szybki i prosty montaż,
 • odporność na działanie wody, wysokie temperatury, zmienne warunki klimatyczne,
 • ochrona otoczenia tras przed prądami błądzącymi,
 • zapewnienie ciągłego stabilnego podparcia,
 • możliwość dopasowania do specyficznych wymagań klienta.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK – KOT -2021/0137 wydanie 2, wydana przez Instytut Kolejnictwa
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 202-UWB-523, wydany przez CWB
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje