Tramwaj

Ośrodki miejskie coraz chętniej inwestują w infrastrukturę tramwajową ze względu na relatywnie niskie koszty budowy linii tramwajowych, wysoką efektywność tego środka transportu, brak emisji zanieczyszczeń, a przede wszystkim możliwość dodatkowego ich zagospodarowania w postaci zielonych torowisk lub równoczesnego wykorzystania przez ruchu kołowy. Lokalizacja linii tramwajowych – przeważnie wpisana w obszary o ścisłej zabudowie, stawia rosnące wymagania związane z redukcją drgań i hałasu.

Nawierzchnia
torowo-drogowa LC-L

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa TINES LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni torowej. Podstawowym elementem tej konstrukcji jest prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi oraz jednoprocentowym pochyleniem poprzecznym powierzchni górnej, które ułatwia odwodnienie toru.

Zobacz

System szyny w otulinie –
system ERS

System szyny w otulinie (ERS) to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia szyn. Szyny mocowane są w kanałach szynowych betonowej płyty podbudowy za pomocą masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej, a ciągłe, sprężyste podparcie szyny zapewnia przekładka podszynowa umieszczona pod jej stopką.

Zobacz

Maty
wibroizolacyjne

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Zobacz

Profile przyszynowe, wkładki komorowe – elastomerowe, elementy wibroakustyczne do nawierzchni szynowych.

Izolacyjne profile przyszynowe firmy TINES są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk zabudowanych, gdzie istotne jest wytłumienie emisji wibracji i hałasu, zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej szyn oraz ich sprężystej separacji od zabudowy torowiska.

Zobacz
masy zalewowe - tramwaj

Masy zalewowe

Systemy sprężystego mocowania – przytwierdzenia szyn związane są z coraz częściej stosowanymi nawierzchniami bezpodsypkowymi, wykorzystywanymi w infrastrukturze transportu szynowego.

Zobacz