Oferta dla torowisk tramwajowych

Lokalizacja linii tramwajowych, przeważnie wpisana w obszary o ścisłej zabudowie miejskiej, stawia rosnące wymagania związane z redukcją drgań i hałasu, emitowanych do ich otoczenia. Tramwaje stanowią w wielu miastach główny środek transportu zbiorowego. Infrastruktura tramwajowa cechuje się relatywnie niskimi kosztami budowy, wysoką efektywnością, brakiem emisji zanieczyszczeń, możliwością dodatkowego zagospodarowania terenu w postaci zielonych torowisk lub równoczesnego wykorzystania dla ruchu kołowego. Sieci tramwajowe są więc sukcesywnie modernizowane, unowocześniane i rozbudowywane. TINES produkuje rozwiązania systemowe dla infrastruktury tramwajowej, które wpisują się we współcześnie stosowane konstrukcje torowisk, jednocześnie zapewniając skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości.

Maty wibroizolacyjne TINES®

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa TINES® TRAM LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni torowej. Podstawowym elementem tej konstrukcji jest prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi oraz jednoprocentowym pochyleniem poprzecznym powierzchni górnej, które ułatwia odwodnienie toru.

masy zalewowe - tramwaj

Zestaw materiałów TINES® do systemów sprężystego mocowania szyny

Systemy sprężystego mocowania – przytwierdzenia szyn związane są z coraz częściej stosowanymi nawierzchniami bezpodsypkowymi, wykorzystywanymi w infrastrukturze transportu szynowego.

System szyny w otulinie TINES® TRAM ERS

System szyny w otulinie (ERS) to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia szyn. Szyny mocowane są w kanałach szynowych betonowej płyty podbudowy za pomocą masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej, a ciągłe, sprężyste podparcie szyny zapewnia przekładka podszynowa umieszczona pod jej stopką.