Prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L dla torowisk tramwajowych produkowane są w standardowych wymiarach:

  • Szerokość: 2,40 m; 2,20 m; 2,00 m; 1,76m.
  • Grubość: 0,35 m lub 0,40 m.
  • Długość: 1 m (TINES® TRAM LC-L1); 1,5 m (TINES® TRAM LC-L1.5); 3m (TINES® TRAM LC-L3); 4m (TINES® TRAM LC-L4).

W zależności od miejsca ułożenia płyt w torowisku i pełnionych funkcji mogą być produkowane w następujących odmianach:

TINES® TRAM LC-LO – płyty torowe – odwodnieniowe, z wbudowanym korytkiem odwodnieniowym, odprowadzającym wodę opadową z rowków szyn oraz z powierzchni torowiska do studzienek kanalizacyjnych.

TINES® TRAM LC-LO - płyta odwodnieniowa

TINES® TRAM LC-LO – płyta odwodnieniowa

TINES® TRAM LC-LK – płyty torowe – kablowe, z wbudowanym na etapie prefabrykacji korytkiem kablowym, umożliwiającym przeprowadzanie kabli technicznych pod szynami, do połączeń elektrycznych i międzytokowych.

TINES® TRAM LC-LK – płyta kablowa

TINES® TRAM LC-LK – płyta kablowa

TINES® TRAM LC-LW – płyty torowe – włazowe, z wbudowaną rurą i włazem, zapewniające dostęp do studzienki kanalizacyjnej w torowisku pod płytą.

TINES® TRAM LC-LW – płyta włazowa

TINES® TRAM LC-LW – płyta włazowa

TINES® TRAM  LC-LT – płyty torowe– trapezowe, do zabudowy w łukach o promieniu ≤ 60 m, pozwalające na zmniejszenie szczeliny jaka powstaje między płytami układanymi na łuku poziomym o małym promieniu, po zewnętrznej stronie łuku. Płyty trapezowe produkowane są jako płyty o długości 1000 mm, przy czym w zależności od promienia łuku, długość płyty z jednej strony powiększona jest o 40 mm lub o 80 mm, tworząc w rzucie z góry kształt trapezu równoramiennego. Dla łuków o promieniu 60 m ≥ R≥ 30 m stosowane są płyty trapezowe o długości jednego z boków 1040 mm. Dla łuków o promieniu 30 m ≥ R≥ 20 m stosowane są płyty trapezowe o długości jednego z boków 1080 mm.

TINES® TRAM LC-LT -płyta trapezowa

TINES® TRAM  LC-LT -płyta trapezowa

Kanały szynowe w prefabrykowanych płytach TINES® TRAM LC-L dostosowane do montażu szyn  o profilu 49E1 lub 60R2 (Ri60N),  dla szerokości toru: 1000 mm lub 1435 mm.

Dobór wymiarów płyt zależy od układu geometrycznego toru i możliwe jest wyprodukowanie płyt o dowolnej długości, dostosowanej do wymagań projektowych, w zależności od przewidzianego rodzaju profilu szyny, kształtu przekroju czy szerokości toru.

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT -2020/0091 wydanie 4
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 128-UWB-081
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com