Poliuretany, w skrócie nazywane PUR lub PU to tworzywa polimerowe  o szerokim spektrum zastosowania. Polimery powstające w wyniku stopniowej  polimeryzacji addycyjnej związków zawierających w cząsteczce dwie lub więcej grup hydroksylowych (poliole)  lub aminowych ze związkami zawierającymi grupy izocyjanianowe. Od warunków prowadzenia polimeryzacji, rodzaju użytych produktów, oraz środków pomocniczych można uzyskać gotowy produkt dopasowany do wymaganego zastosowania i oczekiwań użytkownika.

Materiały TINES® Polyrail to seria elastomerów poliuretanowych o twardości od 35 do 75 °Shore`a A. Produkowane są z surowców pozyskiwanych w zrównoważonych procesach produkcji, wykorzystujących materiały ze źródeł odnawialnych  np. oleje roślinne jak również materiały  poddane recyklingowi, np. tworzywa PET. Żywice poliuretanowe jako gotowe produkty powstają w układzie mieszania  dwóch komponentów  (baza + utwardzacz). Są one chemoutwardzalne, trwale elastyczne (nawet przy wyższych twardościach), odporne na warunki atmosferyczne, chemiczne (smary, oleje, benzynę)  i mikroorganizmy, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez długi czas, co oznacza, że nie wymagają częstej wymiany i konserwacji. Nie przewodzą ładunków elektrycznych, chronią torowiska przed wpływem prądów błądzących.  Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie, rozdzieranie i rozciąganie.

Elastomery serii TINES® Polyrail w konstrukcji dróg szynowych służą do systemów ciągłego lub punktowego, sprężystego przytwierdzenia szyn.  Wykazują doskonałą przyczepność do stalowych i betonowych powierzchni, tworząc trwałe połączenia w systemach przytwierdzenia szyn. Dzięki właściwościom sprężystym i unikalnej formule pozwalającej na pracę w zmiennych warunkach obciążeń dynamicznych zapewniają skuteczną wibroizolację tych połączeń.

Podczas aplikacji żywica, jest wlewana pomiędzy powierzchnię betonową a szynę w zależności od przewidzianego projektem przekroju konstrukcyjnego torowiska (np. przy podlewie punktowym -pod podkładkami żebrowymi, w systemie szyny w otulinie -w kanale szynowym). Produkty TINES® Polyrail mogą także służyć do wypełnienia szczelin między nawierzchnią torowiska, a nawierzchnią drogową.

Drgania i hałas powstające w drogach szynowych, w których konstrukcjach zostały użyte wyroby serii TINES® Polyrail, są tłumione przez nie już w miejscu ich emisji. Dzięki sprężystości tych materiałów, negatywne oddziaływanie linii kolejowych lub tramwajowych na sąsiadującą z nimi infrastrukturę jest mniej odczuwalne, co korzystnie wpływa na zapewnienie komfortu akustycznego ludziom przebywającym w ich otoczeniu. Stosowanie wyrobów TINES® Polyrail w komunikacji szynowej pozwala na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy poprzez ochronę pociągów i pasażerów przed drganiami.

masy zalewowe - tramwaj

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
22 299 38 79

ZAPYTANIA OFERTOWE
handlowy@tinesrail.com