Poliuretany, nazywane też tworzywami PUR lub PU, to polimery powstające w wyniku reakcji addycyjnej polimeryzacji polialkoholi z izocyjanianami. Procesowi polimeryzacji towarzyszy szereg środków pomocniczych. Charakterystyczną cechą budowy wszystkich poliuretanów jest występowanie ugrupowania uretanowego [-O-CO-NH-] w łańcuchu głównym polimeru.  Natomiast ich skład w dużym stopniu można dopasować do potrzeb użytkownika.

Materiały TINES® Polyrail to seria elastomerów poliuretanowych o twardości od 35 do 95 Shore`a A. Produkowane są z surowców pozyskiwanych w zrównoważonych procesach produkcji wykorzystujących materiały poddane recyklingowi, np. tworzywa PET. Żywice poliuretanowe są dwukomponetowe (baza + utwardzacz), chemoutwardzalne, trwale elastyczne (nawet przy wyższych twardościach), odporne na warunki atmosferyczne, chemiczne (smary, oleje, benzynę)  i mikroorganizmy, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez długi czas, co oznacza, że nie wymagają częstej wymiany i konserwacji. Nie przewodzą ładunków elektrycznych, chronią torowiska przed wpływem prądów błądzących.  Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie, rozdzieranie i rozciąganie.

Masy zalewowe serii TINES® Polyrail w konstrukcji dróg szynowych służą do systemów ciągłego lub punktowego, sprężystego przytwierdzenia szyn.  Wykazują doskonałą przyczepność do stalowych i betonowych powierzchni, tworząc trwałe połączenia w systemach przytwierdzenia szyn. Dzięki właściwościom sprężystym i unikalnej formule pozwalającej na pracę w zmiennych warunkach obciążeń dynamicznych zapewniają skuteczną wibroizolację tych połączeń.

Podczas aplikacji żywica, jest wlewana pomiędzy powierzchnię betonową a szynę w zależności od przewidzianego projektem przekroju konstrukcyjnego torowiska (np. przy podlewie punktowym -pod podkładkami żebrowymi, w systemie szyny w otulinie -w kanale szynowym). Masy zalewowe mogą także służyć do wypełnienia szczelin między nawierzchnią torowiska, a nawierzchnią drogową.

Drgania i hałas powstające w drogach szynowych, w których konstrukcjach zostały użyte poliuretanowe masy zalewowe, są tłumione przez nie już w miejscu ich emisji. Dzięki sprężystości tych materiałów, negatywne oddziaływanie linii kolejowych lub tramwajowych na sąsiadującą z nimi infrastrukturę jest mniej odczuwalne, oraz korzystnie wpływa na zapewnienie komfortu akustycznego ludziom przebywającym w ich otoczeniu. Stosowanie mas TINES® Polyrail w komunikacji szynowej pozwala na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy poprzez ochronę pociągów i pasażerów przed drganiami.

masy zalewowe - tramwaj

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
22 299 38 79

ZAPYTANIA OFERTOWE
handlowy@tinesrail.com