Maty podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM (SBM – Sub-Ballast Mats) przeznaczone do podsypkowych nawierzchni torowych, do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej.

Zobacz model 3D

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu gruntowym

Maty wibroizolacyjne na podłożu betonowym - Tines

Zobacz model 3D

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu betonowym

Maty wibroizolacyjne TINES® Rubbermat SBM wykonane są z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym, znajdują zastosowanie w nawierzchniach o konstrukcji podsypkowej, gdzie na powierzchni maty układany jest tłuczeń kamienny.

Podstawowe odmiany:

  • TINES® Rubbermat SBM 700
  • TINES® Rubbermat SBM 600
  • TINES® Rubbermat SBM 500

Wymiary arkuszy: 1000 mm x 2000 mm lub 1200 mm x 2000 mm

Grubości arkuszy: 15mm, 20mm, 25mm, 30 mm

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK – KOT -2021/0137 wydanie 2, wydana przez Instytut Kolejnictwa
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 202-UWB-523, wydany przez CWB
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com