Podtłuczniowa mata wibroizolacyjna - Tines

1. Podsypka tłuczniowa, 2. Podtłuczniowa mata wibroizolacyjna, 3. Podtorze betonowe

Maty wibroizolacyjne TINES® Rubbermat SBM wykonane są z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym, znajdują zastosowanie w nawierzchniach o konstrukcji podsypkowej, gdzie na powierzchni maty układany jest tłuczeń kamienny.

Podstawowe odmiany:

  • TINES® Rubbermat SBM 700
  • TINES® Rubbermat SBM 600
  • TINES® Rubbermat SBM 500

Wymiary arkuszy: 1000 mm x 2000 mm lub 1200 mm x 2000 mm

Grubości arkuszy: 15mm, 20mm, 25mm, 30 mm

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK -KOT -2021/0137 wydanie 2
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji  nr 202-UWB-523
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com