Zobacz model 3D

Szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS przeznaczone są do stosowania w nawierzchni szynowej o konstrukcji bezpodsypkowej, zwłaszcza na odcinkach, na których istotne jest zredukowanie wibracji wywołanych ruchem pojazdów szynowych, np. na obiektach inżynierskich: stalowych lub betonowych oraz w tunelach. Podpory blokowe są zabudowane w prefabrykowanych betonowych lub stalowych gniazdach przy użyciu sprężystej masy zalewowej TINES® Polyrail.

Rozróżnia się dwa warianty podpór blokowych TINES® EBS:

 • podpora blokowa TINES® EBS – LR (Light Rail – lekka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów V ≤ 140 km/h
 • podpora blokowa TINES® EBS – HR (Heavy Rail – ciężka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 245kN i prędkości pociągów V ≤ 250 km/h

Każdy wariant podpór blokowych TINES® EBS może występować w trzech odmianach:

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako twarda:

– EBS-HR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

– EBS-LR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako średnia:

– EBS-HR-MS – o sztywności statycznej do 30 MN/m,

– EBS-LR-MS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako miękka:

– EBS-HR-LS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

– EBS-LR-LS – o sztywności statycznej do 9 MN/m.

Dobór wariantu i odmiany szynowej podpory blokowej systemu TINES® EBS do konkretnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowej powinien być zgodny z projektem technicznym. 

Szynowe podpory blokowe w otulinie dzielą się na dwa typy:

1. szynowa podpora blokowa w otulinie TINES® EBS

– przeznaczona   do   stosowania   w nawierzchni torowej: na liniach kolejowych normalnotorowych, szerokotorowych oraz wąskotorowych, na odcinkach naziemnych i podziemnych (również w metrze) oraz na odcinkach prostych i w łukach;

TINES® EBS HR 60E1 MS.B

 

Zobacz model 3D

TINES® EBS HR 60E1 MS.S

 • TINES EBS HR 60E1 MS.S
 • TINES EBS HR 60E1 MS.S
 • TINES EBS HR 60E1 MS.S
 • TINES EBS HR 60E1 MS.S
Zobacz model 3D

TINES® EBS HR 49E1 500.250.B

 • EBS HR 49E1 500.250.B - Tines
 • EBS HR 49E1 500.250.B - Tines
 • EBS HR 49E1 500.250.B - Tines
 • EBS HR 49E1 500.250.B - Tines
Zobacz model 3D

TINES® EBS HR 60E1 500.250.S

 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
 • TINES EBS HR 60E1 500.250.S
Zobacz model 3D

TINES® EBS HR 60E1 500.250.B, TINES® EBS HR 49E1 500.250.S

Zobacz model 3D

TINES® EBS HR 800.250

 

Zobacz model 3D

2. szynowa podpora  blokowa  w  otulinie   TINES® EBS-R – przeznaczona  do   stosowania   w rozjazdach i skrzyżowaniach torów.

TINES® EBS-R HR 1015, TINES® EBS-R HR 1090, TINES® EBS-R HR 1155

 

TINES® EBS-R HR 500.B, TINES® EBS-R HR 700, TINES® EBS-R HR 750, TINES® EBS-R HR 800, TINES® EBS-R HR 850, TINES® EBS-R HR 970

 

Zobacz model 3D

Dokumenty:

 • Świadectwo nr: PL 59 2021 0057 dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 023/2021, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe nr D/IST/14/2022
 • Deklaracje zgodności z typem
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com