Szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS przeznaczone są do stosowania w nawierzchni szynowej o konstrukcji bezpodsypkowej, zwłaszcza na odcinkach, na których istotne jest zredukowanie wibracji wywołanych ruchem pojazdów szynowych, np. na obiektach inżynierskich: stalowych lub betonowych oraz w tunelach. Podpory blokowe są zabudowane w prefabrykowanych betonowych lub stalowych gniazdach przy użyciu sprężystej masy zalewowej TINES® Polyrail.

Rozróżnia się dwa warianty podpór blokowych TINES® EBS:

  • podpora blokowa TINES® EBS – LR (Light Rail – lekka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów V ≤ 140 km/h
  • podpora blokowa TINES® EBS – HR (Heavy Rail – ciężka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 245kN i prędkości pociągów V ≤ 250 km/h

Każdy wariant podpór blokowych TINES® EBS może występować w trzech odmianach:

  • podpora blokowa TINES® EBS określana jako twarda:

– EBS-HR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

– EBS-LR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

  • podpora blokowa TINES® EBS określana jako średnia:

– EBS-HR-MS – o sztywności statycznej do 30 MN/m,

– EBS-LR-MS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

  • podpora blokowa TINES® EBS określana jako miękka:

– EBS-HR-LS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

– EBS-LR-LS – o sztywności statycznej do 9 MN/m.

Dobór wariantu i odmiany szynowej podpory blokowej systemu TINES® EBS do konkretnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowej powinien być zgodny z projektem technicznym. 

Szynowe podpory blokowe w otulinie dzielą się na dwa typy:

1. szynowa podpora blokowa w otulinie TINES® EBS

– przeznaczona   do   stosowania   w nawierzchni torowej: na liniach kolejowych normalnotorowych, szerokotorowych oraz wąskotorowych, na odcinkach naziemnych i podziemnych (również w metrze) oraz na odcinkach prostych i w łukach;

TINES EBS HR 60E1 MS.B

 

TINES EBS HR 60E1 MS.S, TINES EBS HR 60E1 500.250.B, TINES EBS HR 49E1 500.250.B, TINES EBS HR 60E1 500.250.S, TINES EBS HR 49E1 500.250.S

TINES EBS HR 800.250

 

2. szynowa podpora  blokowa  w  otulinie   TINES® EBS-R – przeznaczona  do   stosowania   w rozjazdach i skrzyżowaniach torów.

TINES EBS-R HR 1015, TINES EBS-R HR 1090, TINES EBS-R HR 1155

 

TINES EBS-R HR 500.B, TINES EBS-R HR 700, TINES EBS-R HR 750, TINES EBS-R HR 800, TINES EBS-R HR 850, TINES EBS-R HR 970

 

Dokumenty:

  • Świadectwo nr: PL 59 2021 0057 dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  • Certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 023/2021, wydany przez Instytut Kolejnictwa
  • Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe nr D/IST/14/2022
  • Deklaracje zgodności z typem
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com