EBS Tines

1. Prefabrykowany blok podporowy, 2. Prefabrykowane gniazdo podpory blokowej, 3. Sprężysta otulina bloku podporowego, 4. Przekładka podszynowa, 5. Wkręt śrubowy z podkładką, 6. Prowadnica kątowa, 7. Łapka sprężysta

Szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS przeznaczone są do stosowania w nawierzchni szynowej o konstrukcji bezpodsypkowej, zwłaszcza na odcinkach, na których istotne jest zredukowanie wibracji wywołanych ruchem pojazdów szynowych, np. na obiektach inżynierskich: stalowych lub betonowych oraz w tunelach. Podpory blokowe są zabudowane w prefabrykowanych betonowych lub stalowych gniazdach przy użyciu sprężystej masy zalewowej TINES® Polyrail.

Szynowe podpory blokowe w otulinie dzielą się na dwa typy:

 • szynowa podpora  blokowa  w   otulinie   TINES®   EBS   –   przeznaczona   do   stosowania   w nawierzchni torowej: na liniach kolejowych normalnotorowych, szerokotorowych oraz wąskotorowych, na odcinkach naziemnych i podziemnych (również w metrze) oraz na odcinkach prostych i w łukach;
 • szynowa podpora  blokowa  w  otulinie   TINES®  EBS-R   –   przeznaczona  do   stosowania   w rozjazdach i skrzyżowaniach torów.

Rozróżnia się dwa warianty podpór blokowych TINES® EBS:

 • podpora blokowa TINES® EBS – LR (Light Rail – lekka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 160 kN i prędkości pociągów V ≤ 140 km/h
 • podpora blokowa TINES® EBS – HR (Heavy Rail – ciężka kolej) stosowana dla maksymalnych nacisków osi do 245kN i prędkości pociągów V ≤ 250 km/h

Każdy wariant podpór blokowych TINES® EBS może występować w trzech odmianach:

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako twarda:

– EBS-HR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

– EBS-LR-SS – o sztywności statycznej do 60 MN/m,

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako średnia:

– EBS-HR-MS – o sztywności statycznej do 30 MN/m,

– EBS-LR-MS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

 • podpora blokowa TINES® EBS określana jako miękka:

– EBS-HR-LS – o sztywności statycznej do 15 MN/m,

– EBS-LR-LS – o sztywności statycznej do 9 MN/m.

Dobór wariantu i odmiany szynowej podpory blokowej systemu TINES® EBS do konkretnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowej powinien być zgodny z projektem technicznym. 

Dokumenty:

 • Świadectwo nr: PL 59 2021 0057 dopuszczenia do eksploatacji typu, wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 023/2021, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe nr D/IST/14/2022
 • Deklaracje zgodności z typem
 • Karty Techniczne

Szynowa podpora blokowa TINES® EBS 500.250.S z podkładką żebrową Pm60 do stosowania w nawierzchni torowej

TINES EBS 500.250.S

1. Prefabrykowany betonowy blok podporowy, 2. Stalowe lub betonowe gniazdo podpory blokowej, 3. Sprężysta otulina bloku podporowego, 4. Podkładka żebrowa, 5. Wkręt kolejowy, 6. Pierścień sprężysty, 7. Przekładka podszynowa, 8. Śruba stopowa z nakrętką i podkładką, 9. Łapka sprężysta, 10. Podkładka pod podkładkę żebrową

Szynowa podpora blokowa w otulinie TINES® EBS 800.250 z podkładką żebrową Pm60+Pm49 do stosowania w nawierzchni torowej z szyną odbojnicową 49E1

TINES EBS 800.250

 

1. Prefabrykowany betonowy blok podporowy, 2. Stalowe gniazdo podpory blokowej, 3. Sprężysta otulina bloku podporowego, 4. Podkładka żebrowa, 5. Wkręt kolejowy, 6. Pierścień sprężysty, 7. Przekładka podszynowa, 8. Śruba stopowa z nakrętką i podkładką, 9. Łapka sprężysta, 10. Podkładka pod podkładkę żebrową

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com