Przejazdy torowo-drogowe, płyty przejazdowe, torowisko wspólne z jezdnią, płyty torowe

TINES® TRAM LC-L

LC-L - prefabrykowana płyta torowa

Opis systemu

TINES® TRAM LC-L stanowi element bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych w systemach zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych, przejazdach i przejściach dla pieszych.

TINES® TRAM LC-L może być stosowany w torowiskach tramwajowych jednotorowych, wielotorowych, na odcinkach prostych i w łukach pionowych i poziomych,  ze wszystkimi profilami szyn.

Prefabrykowane płyty TINES® TRAM LC-L produkowane są w rożnych odmianach, w zależności od miejsca ułożenia płyt w torowisku i pełnionych funkcji:

TINES® TRAM LC-L – płyty torowe, układane w osi toru.

TINES® TRAM LC-LO – płyty torowe – odwodnieniowe, z wbudowanym korytkiem odwodnieniowym, odprowadzającym wodę opadową z rowków szyn oraz z powierzchni torowiska do studzienek kanalizacyjnych.

TINES® TRAM LC-LK – płyty torowe – kablowe, z wbudowanym na etapie prefabrykacji korytkiem kablowym, umożliwiającym przeprowadzanie kabli technicznych pod szynami, do połączeń elektrycznych i międzytokowych.

TINES® TRAM LC-LW – płyty torowe – włazowe, z wbudowaną rurą i włazem, zapewniające dostęp do studzienki kanalizacyjnej w torowisku pod płytą.

TINES® TRAM  LC-LM – płyty międzytorowe, do zastosowania w międzytorzu, o wymiarach dostosowanych do jego szerokości.

TINES® TRAM  LC-LT – płyty torowe-trapezowe, do zabudowy w łukach o promieniu ≤ 60 m, powalające na zmniejszenie szczeliny jaka powstaje między płytami układanymi na łuku poziomym o małym promieniu, po zewnętrznej stronie łuku.

Prefabrykowane płyty TINES® TRAM LC-L dla torowisk tramwajowych produkowane są w standardowych szerokościach: 1,76; 2,00; 2,20m; 2,40m, długościach: 4,0m; 3,0m; 1,5m; 1,0m  i grubościach 0,35m lub 0,40m. Dobór wymiarów płyt zależy od układu geometrycznego toru i możliwe jest wyprodukowanie płyt o dowolnej długości, dostosowanej do wymagań projektowych, w zależności od przewidzianego rodzaju profilu szyny, kształtu przekroju czy szerokości toru.

Zalety prefabrykowanych płyt torowo-drogowych TINES® TRAM LC-L:

  • gwarancja trwałości nawierzchni,
  • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni,
  • łatwe odwodnienie nawierzchni,
  • niskie koszty utrzymania torowiska,
  • prosty i szybki montaż, dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
  • nawierzchnia torowa zintegrowana z nawierzchnią drogową.

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT -2020/0091 wydanie 4
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 128-UWB-081
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

Integralną częścią torowisk tramwajowych z zastosowaniem prefabrykowanych płyt torowo-drogowych TINES® TRAM LC-L jest zestaw żywic TINES® Polyrail do wykonania systemu przytwierdzenia szyny w otulinie w kanałach płyt oraz do wypełnienia szczelin między płytami.

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje