Przejazdy torowo-drogowe, płyty przejazdowe, torowisko wspólne z jezdnią, płyty torowe

TINES LC-L

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa TINES LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni torowej. Podstawowym elementem tej konstrukcji jest prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi oraz jednoprocentowym pochyleniem poprzecznym powierzchni górnej, które ułatwia odwodnienie toru. Nawierzchnia typu TINES LC-L dzięki zintegrowaniu nawierzchni torowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni oraz uciążliwego klawiszowania płyt występującego przy zabudowie dotychczas stosowanymi płytami.

Opis systemu

TINES LC-L charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia coraz cięższymi pojazdami samochodowymi, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe. Wyróżniającą cechą nawierzchni TINES LC-L jest krótki czas jej wbudowania. Wynika to m.in. z prefabrykacji elementów i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do warunków lokalnych (np. szerokości pasów ruchu na jezdni).

Wyróżniającą cechą nawierzchni typu TINES LC-L jest krótki czas jej wbudowania (nawet w ciągu jednodobowych zamknięć torowych). Wynika to m.in. z prefabrykacji elementów i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do warunków lokalnych.

Nawierzchnia torowo-drogowa typu TINES LC-L to rozwiązanie, które spełnia obecne i przyszłe wymagania wszystkich użytkowników. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, wymagające minimalnych nakładów na utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa typu TINES LC-L może być stosowana w torowiskach jedno – lub wielotorowych na odcinkach prostych i w łukach, w torowiskach wspólnych z jezdnią lub w torowiskach wydzielonych, na przejazdach tramwajowych i przejściach dla pieszych. Nawierzchnia torowo-drogowa typu TINES LC-L może być stosowana na torowiskach eksploatowanych w warunkach najcięższego ruchu drogowego.

• eliminacja nierówności pionowych toru
• redukcja drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn
• możliwość regulacji szyn na etapie montażu z dokładnością do 1mm
• równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni
• łatwe odwodnienie nawierzchni
• niskie koszty utrzymania
• prosty i szybki montaż, dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy

Wybrane realizacje

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Więcej informacji