System szyny w otulinie

TINES® TRAM ERS

Zobacz model 3D

Opis systemu

System przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® TRAM ERS (ang. Embedded Rail System) to rodzaj bezpośredniego przytwierdzenia szyn, przeznaczony do budowy nawierzchni torowej w torowiskach tramwajowych o konstrukcji bezpodsypkowej. Prefabrykowana, żelbetowa płyta torowa, lub płyta torowa wylewana „na mokro” z uformowanymi kanałami szynowymi stanowią dla systemu TINES® TRAM ERS główną warstwę nośną i kształtującą układ geometryczny toru, zastępując podsypkę tłuczniową stosowaną w podsypkowych konstrukcjach torowisk tramwajowych oraz podpory szynowe, jakimi są najczęściej podkłady.

W systemie TINES® TRAM ERS szyny, na całej swojej długości, są przytwierdzone w kanałach szynowych za pomocą elastomeru poliuretanowego TINES® Polyrail 50/55, stanowiącego trwale sprężystą, jednorodną otulinę szyny, która spełnia dwie zasadnicze funkcje przytwierdzenia, tj. ciągłe, sprężyste mocowanie szyny i ciągłe, sprężyste podparcie stopki szyny.

Zgodnie z systematyką konstrukcji torowisk tramwajowych system przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® TRAM ERS należy do rozwiązań określanych jako ciągłe systemy przytwierdzenia z klejonym, ciągłym podparciem i ciągłym mocowaniem szyny.

Dzięki bardzo dobrej przyczepności zestawu materiałów TINES® Polyrail do betonu i stali, nie jest konieczne dodatkowe mocowanie szyn do płyty torowej lub stalowej za pomocą połączeń śrubowych.

Ciągłe przytwierdzenie szyn zestawem materiałów TINES® Polyrail zapewnia trwałe i sprężyste przejęcie obciążeń pochodzących od ruchu tramwajów i od zmian temperatury szyn, tj. obciążeń działających w płaszczyznach pionowej i poziomej, których przeniesienie na podbudowę zasadniczą (najczęściej betonową płytę torową lub konstrukcję stalową) następuje za pośrednictwem sprężystego elastomeru poliuretanowego. Dzięki temu system TINES® TRAM ERS skutecznie tłumi wibracje i hałas wywoływane przez ruch tramwajów po torze.

Trwałe cechy materiałowe sprężystej otuliny szyny z elastomeru TINES® Polyrail 50/55 mają również korzystny wpływ na spełnianie przez tę otulinę nie tylko funkcji systemu przytwierdzenia szyny o wymaganej sztywności statycznej i dynamicznej, lecz także skutecznej ochrony otoczenia trasy tramwajowej przed prądami błądzącymi i przed emisją hałasu. Elastomerowa otulina szyny zapewnia także osiąganie wymaganych wartości oporu przeciw przesunięciu podłużnemu i poprzecznemu szyny, co praktycznie eliminuje zagrożenie wyboczenia toru wskutek działania sił termicznych.

Opcjonalnie w systemie TINES® TRAM ERS może być zastosowana ciągła, sprężysta przekładka podszynowa TINES® Railstrip umieszczona pod stopką szyny, która stanowi dodatkowy element zmniejszający sztywność podparcia szyny, a tym samym pozytywnie wpływa na skuteczność wibroizolacyjną tego systemu.

Zastosowanie systemu

System przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® TRAM ERS jest przeznaczony do stosowania w tramwajowej nawierzchni torowej na trasach tramwajowych normalnotorowych lub wąskotorowych (o szerokości toru 1435 mm lub 1000 mm), na naziemnych i podziemnych odcinkach. System znajduje zastosowanie do przytwierdzenia szyn rowkowych i szyn Vignole’a, m.in. o profilach 60R1, 60R2 i 49E1 oraz szyn blokowych o profilu 57K2 (LK-1). System TINES® TRAM ERS można stosować na odcinkach prostych i w łukach o promieniu R ≥ 20 m. Zabudowa torowiska z systemem przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® TRAM ERS w postaci nawierzchni drogowej może być stosowana w torowiskach tramwajowych wspólnych z jezdnią, w torowiskach wydzielonych (m.in. na przejazdach tramwajowych) oraz zabudowanych na obiektach inżynieryjnych (mostach, wiaduktach i w tunelach). System może być stosowany także na przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, w węzłach rozjazdowych. System dedykowany jest szczególnie do tych odcinków, na których istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia trasy podczas ruchu tramwajowego.

Zalety systemu TINES® TRAM ERS:

 • mała wysokość konstrukcyjna nawierzchni torowej, korzystna zwłaszcza w przypadku modernizacji tras tramwajowych i występujących przy tym ograniczeń skrajni budowli oraz dająca możliwość zastosowania na różnych obiektach inżynieryjnych,
 • skuteczne tłumienie hałasu i wibracji od ruchu tramwajów do otoczenia trasy,
 • eliminacja bezpośredniego (śrubowego) przytwierdzenia szyny,
 • zapewnienie skutecznej izolacji elektrycznej szyny, niezbędnej do ochrony otoczenia trasy tramwajowej przed wpływem prądów błądzących,
 • małe nakłady na utrzymanie torowiska tramwajowego,
 • większa trwałość eksploatacyjna torowiska tramwajowego,
 • dokładna regulacja położenia szyny w trakcie montażu toru i ograniczenie występowania, nierówności toków szynowych,
 • prosty technologicznie i szybki montaż toru,
 • zabezpieczenie przed dostawaniem się wody i zanieczyszczeń do podbudowy torowiska (podtorza),
 • możliwość dostosowania właściwości tłumiących wibracje i hałas do lokalnych warunków projektowych,
 • ciągłe, sprężyste podparcie stopki szyny (brak tzw. ugięć wtórnych szyny),
 • możliwość stosowania w rozjazdach i skrzyżowaniach,

Skład systemu:

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT-2023/0175 wydanie 1, wydana przez Instytut Kolejnictwa
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 128-UWB-094, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Karta Informacyjna Systemu
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
 • Karty Informacyjne Produktów wchodzących w skład Systemu

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje