System szyny w otulinie

TINES® TRAM ERS

TINES ERS

1. Szyna o profilu 60R2, 2. TINES® Polyrail 50 – elastomerowa masa mocująca, 3. TINES® Polyrail 53+/ TINES® Polyrail Primer- materiał gruntujący powierzchnie stalowe i betonowe, 4. Bloczki betonowe jako elementy wypełniające komory łubkowe szyn, 5. TINES® Polyrail 53+ – klej do wklejania bloczków betonowych, 6. TINES® ERS Wedge  – kliny do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej, 7. TINES® ERS Shim – podkładki do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie pionowej, 8. TINES® ERS Resilient Strip – ciągła sprężysta przekładka podszynowa (opcjonalnie), 9. Oczyszczony kanał betonowy

Opis systemu

System szyny w otulinie TINES® TRAM ERS to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia. Prefabrykowana lub wylewana na mokro płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi, lub konstrukcja stalowa z wyodrębnionymi stalowymi kanałami szynowymi zastępuje tłuczeń i podkłady. Szyny mocowane są w kanałach za pomocą masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej. Dzięki wysokiej przyczepności masy zalewowej do betonu i stali, zbędne jest bezpośrednie przytwierdzanie szyn do płyty lub konstrukcji stalowej. TINES® TRAM ERS jest systemem mocowania szyn zapewniającym sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań oraz hałasu wtórnego wywołanych ich przejazdem.

System TINES® TRAM ERS może być montowany z zastosowaniem wkładek z tworzywa sztucznego, rur PVC lub bloczków betonowych jako elementów wypełniających komory łubkowe szyn. System szyny w otulinie – system TINES® TRAM ERS może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn, w torowiskach tramwajowych wydzielonych i wspólnych z jezdnią.

 

Zalety systemu TINES® TRAM ERS:

 • ograniczenie emisji hałasu,
 • redukcja wibracji transmitowanych do otoczenia trasy,
 • eliminacja potrzeby bezpośredniego przytwierdzenia szyny,
 • zapewnienie skutecznej izolacji elektrycznej szyny,
 • niskie nakłady na utrzymanie torowiska tramwajowego,
 • trwałość, długi czas eksploatacji torowiska,
 • dokładna regulacja położenia szyny w trakcie montażu,
 • prosty technologicznie i szybki montaż toru,
 • mała wysokość konstrukcyjna.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje