Maty podtorowe

MATY WIBROIZOLACYJNE TINES

Wibroizolacyjne maty TINES to nowoczesne rozwiązanie w zakresie redukcji oddziaływań dynamicznych w postaci drgań. Stosowane są one w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja. Są one układane pod betonową płytą podbudowy w celu tłumienia pionowych drgań materiałowych (wibracji) oraz z boków tej konstrukcji w celu tłumienia drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy. Dodatkowo maty zabezpieczane są warstwą nieprzepuszczalną (np. folią) przed wylewanym betonem.

Opis systemu

Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty z materiału na bazie poliuretanu
• maty z granulatu gumowego łączonego spoiwem poliuretanowym
• maty z wełny mineralnej
Ze względu na zakres zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji dróg szynowych maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty podtłuczniowe, przeznaczone do podsypkowej konstrukcji drogi szynowej (do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej);
• maty podpłytowe (do układania pod betonową płytą torową, ewentualnie również z boków tej płyty).

Zalety:
• Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
• Maksymalne naciski osi do 245 kN
• Skuteczne tłumienie drgań
• Niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
• Podniesienie poziomu izolacji elektrycznej toru
• Zwiększenie trwałości nawierzchni

Zastosowanie:
• Tunele
• Stacje
• Mosty i wiadukty

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Więcej informacji