Torowiska wspólne z jezdnią, nawierzchnia torowo-drogowa, system szyny w otulinie, płyty torowe

Zestaw materiałów TINES® do systemów sprężystego mocowania szyny

TINES Rail jest producentem poliuretanowych mas zalewowych, które w bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk tramwajowych znajdują zastosowanie w systemach sprężystego mocowania szyn:

  • system szyny w otulinie TINES® TRAM ERS,
  • blokowa podpora szynowa w otulinie TINES® EBS,
  • podlew punktowy,
  • podlew ciągły.

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

 

Wybrane realizacje