Torowiska wspólne z jezdnią, nawierzchnia torowo-drogowa, system szyny w otulinie, płyty torowe

Zestaw materiałów TINES® do systemów sprężystego mocowania szyny

TINES Rail jest producentem poliuretanowych mas zalewowych, budowlanych poliuretanowych i epoksydowych klejów konstrukcyjnych,  wchodzących w skład zestawu materiałów TINES® Polyrail do systemów sprężystego przytwierdzenia szyn.

W skład zestawu wchodzą następujące wyroby:

 • dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej TINES® Polyrail Primer,
 • dwuskładnikowa masa zalewowa na bazie żywicy poliuretanowej TINES® Polyrail 50 dedykowana do torowisk tramwajowych;
 • dwuskładnikowa masa zalewowa na bazie żywicy poliuretanowej TINES® Polyrail 60 dedykowana do kolei miejskiej

Zestaw wyrobów TINES® Polyrail służy również do: wykonywania podlewów mocujących (sklejających) szyny z podbudową torowiska lub podpierających je na podbudowie, uszczelnienia strefy styku główki szyny z elementami nawierzchni drogowej oraz uszczelnienia styków prefabrykowanych żelbetowych płyt torowych między sobą oraz styków tych płyt z nawierzchnią asfaltową. Środek gruntujący TINES® Polyrail Primer wchodzący w skład zestawu wyrobów TINES® przeznaczony jest do gruntowania podłoża betonowego lub podłoża stalowego przed aplikacją masy TINES® Polyrail.

Dobór wyrobów wchodzących w skład zestawu wyrobów TINES® Polyrail do konkretnych zastosowań i przyjęty sposób mocowania (przytwierdzenia) szyny powinien być zgodny z dokumentacją wykonawczą, uwzględniającą w szczególności właściwości użytkowe.

W bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni torowych zestaw materiałów TINES® Polyrail znajduje zastosowanie w systemach sprężystego mocowania szyn, m.in.:

 • system szyny w otulinie TINES® TRAM ERS,

TINES TRAM ERS

1.  TINES® Polyrail – elastomerowa masa mocująca, 2. TINES® Polyrail Primer / TINES® Polyrail 53+  – powłoka gruntująca na stal i beton, 3. TINES® Polyrail 53+ – klej epoksydowy do wklejania bloczków betonowych

 • blokowa podpora szynowa w otulinie TINES® TRAM EBS,

1. TINES® Polyrail Primer / TINES® Polyrail 53+ – powłoka gruntująca, 2.  TINES® Polyrail – sprężysta otulina bloku podporowego

 

 • podlew punktowy,

1. TINES® Polyrail Primer / TINES® Polyrail 53+  – powłoka gruntująca na stal i beton, 2. TINES® Polyrail – elastomerowa masa do podlewu punktowego, 3. TINES® Polyrail 53+ – klej epoksydowy do wklejania kotew

 • podlew ciągły.

Podlew ciągły

1. TINES® Polyrail 53+  – powłoka o właściwościach dielektrycznych/klej do wklejania profili  przyszynowych, 2.  TINES® Polyrail – elastomerowa masa do podlewu ciągłego, 3. TINES® Polyrail 53+ / TINES Polyrail Primer  – powłoka gruntująca na stal i beton, 4. TINES® Polyrail 53+ – klej epoksydowy do wklejania kotew

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje