LC-L - prefabrykowana płyta torowa

Prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L stanowią element bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych w systemach zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych, przejazdach i przejściach dla pieszych.

TINES® TRAM LC-L mogą być stosowane w torowiskach tramwajowych jednotorowych, wielotorowych, na odcinkach prostych i w łukach pionowych i poziomych,  ze wszystkimi profilami szyn.

Prefabrykowane płyty TINES® TRAM LC-L dla torowisk tramwajowych produkowane są w standardowych wymiarach:

  • Szerokość: 2,40 m; 2,20 m; 2,00 m; 1,76m.
  • Grubość: 0,35 m lub 0,40 m.
  • Długość: 1 m (TINES® TRAM LC-L1); 1,5 m (TINES® TRAM LC-L1.5); 3m (TINES® TRAM LC-L3); 4m (TINES® TRAM LC-L4).

Kanały szynowe w prefabrykowanych płytach TINES® TRAM LC-L dostosowane do montażu szyn  o profilu 49E1 lub 60R2 (Ri60N),  dla szerokości toru: 1000 mm lub 1435 mm.

Dobór wymiarów płyt zależy od układu geometrycznego toru i możliwe jest wyprodukowanie płyt o dowolnej długości, dostosowanej do wymagań projektowych, w zależności od przewidzianego rodzaju profilu szyny, kształtu przekroju czy szerokości toru.

Prefabrykowane płyty TINES® TRAM LC-L produkowane są w rożnych odmianach, w zależności od miejsca ułożenia płyt w torowisku i pełnionych funkcji- płyty w odmianie specjalnej: odwodnieniowe, kablowe, płyty z wbudowanym włazem.

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT -2020/0091 wydanie 4
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 128-UWB-081
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com