Kolej

Wychodzimy naprzeciw dążeniom zarządców infrastruktury kolejowej związanym z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, niezawodności
i ograniczeniem stopnia oddziaływania na środowisko. Dzięki naszym innowacyjnym produktom i stałemu ich udoskonalaniu, zapewniamy ich wysoką jakość, niskie koszty utrzymania i długi okres użytkowania. W ten sposób wpisujemy się w społeczną rolę kolei i podnosimy niezawodność nowoczesnej infrastruktury kolejowej oraz zaspokajanie rosnących potrzeb klientów.

Nawierzchnia
kolejowo-drogowa LC-L

Bezpodsypkowa zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi.

Zobacz

Blokowe podpory
szynowe EBS

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

Zobacz

System szyny w otulinie – system ERS

System może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn, dla nacisków osi do 245 kN. Może on być zastosowany w kolejach naziemnych i podziemnych; w konstrukcjach bezpodsypkowych z podbudową betonową, na podłożu gruntowym o dobrej nośności, w torach szlakowych oraz na obiektach inżynieryjnych.

Zobacz

Maty
wibroizolacyjne

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Zobacz

Profile przyszynowe, wkładki komorowe – elastomerowe, elementy wibroakustyczne do nawierzchni szynowych.

Izolacyjne profile przyszynowe firmy TINES są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk zabudowanych, gdzie istotne jest wytłumienie emisji wibracji i hałasu, zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej szyn oraz ich sprężystej separacji od zabudowy torowiska.

Zobacz
Masy zalewowe

Masy zalewowe

Systemy sprężystego mocowania – przytwierdzenia szyn związane są z coraz częściej stosowanymi nawierzchniami bezpodsypkowymi, wykorzystywanymi w infrastrukturze transportu szynowego.

Zobacz