Oferta dla kolei

Wychodzimy naprzeciw dążeniom zarządców infrastruktury kolejowej związanymi z podniesieniem jej poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i ograniczeniem stopnia oddziaływania na środowisko. Dzięki naszym innowacyjnym produktom i stałemu ich udoskonalaniu, zapewniamy ich wysoką jakość, niskie koszty utrzymania i długi okres użytkowania. W ten sposób wpisujemy się w społeczną rolę kolei i podnosimy niezawodność nowoczesnej infrastruktury kolejowej oraz zaspokajanie rosnących potrzeb pasażerów.

Szynowe podpory blokowe w otulinie – System TINES® EBS

Szynowe podpory blokowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa TINES® LC-L

Bezpodsypkowa zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi.

Maty wibroizolacyjne TINES®

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.