Płyta prefabrykowana dla torowisk tramwajowych

Prefabrykowane płyty żelbetowe TINES® LC-L dla zintegrowanej nawierzchni kolejowo – drogowej produkowane są standardowo w wymiarach:

  • Szerokość: 2,40 m
  • Grubość: 0,40 m
  • Długość: 3,0 m (TINES® LC-L3), 4,0 m (TINES® LC-L4), 6,0 m (TINES® LC-L6)

Dobór wymiarów płyt jest zależny od układu geometrycznego toru. Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa może być stosowana na liniach jednotorowych lub wielotorowych w torach wszystkich klas, o szerokości 1435 mm lub 1520 mm, z szynami 49E1 i 60E1, na odcinkach prostych lub w łukach o promieniach:

  • R≥ 650 m dla płyt o długości 6 metrów (TINES®LC-L6)
  • R≥ 300 m dla płyt o długości 4 metrów (TINES®LC-L4)
  • R≥ 180 m dla płyt o długości 3 metrów (TINES®LC-L3)

Dokumenty:

  • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT-2020/0091 wydanie 4
  • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 128-UWB-081
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com