O Firmie

TINES Rail

O Firmie

TINES Rail jest producentem nowoczesnych systemów nawierzchni szynowych, materiałów i elementów konstrukcji dedykowanych do zastosowań w infrastrukturze kolejowej, tramwajowej i metra. Wspólną cechą produkowanych wyrobów jest skuteczna izolacja wibroakustyczna, istotnie obniżająca poziom wibracji i hałasu w otoczeniu tras komunikacyjnych, trwałość eksploatacyjna i niskie koszty utrzymania.

Klienci firmy otrzymują pełną informację o produktach i systemach, doradztwo techniczne przed, w trakcie i po zastosowaniu materiałów.

TINES Rail oferuje maty wibroizolacyjne podpłytowe i podtłuczniowe/podpodsypkowe, prefabrykowane płyty torowo- drogowe TINES® LC-L i TINES® TRAM LC-L, systemy przytwierdzenia szyny w otulinie TINES® ERS i TINES® TRAM ERS, masy zalewowe na bazie żywic serii TINES® Polyrail, system szynowych podpór blokowych w otulinie TINES® EBS. Asortyment produkowanych wyrobów daje możliwość doboru kompleksowych rozwiązań do zastosowania w konstrukcjach nawierzchni torowych.

Wprowadzanie materiałów i systemów na rynek budownictwa infrastruktury szynowej to proces długotrwały, poprzedzony wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi i poligonowymi. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi, instytutami branżowymi i zarządcami infrastruktury przyczyniła się do wydania Krajowych Ocen Technicznych przez Instytut Kolejnictwa i Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Certyfikatów Zakładowej Kontroli Produkcji przez akredytowane jednostki, Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu Urzędu Transportu Kolejowego, Dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. Wszystkie uzyskane dokumenty potwierdzają jakość produkowanych i wprowadzanych na rynek materiałów, stabilność parametrów eksploatacyjnych i skuteczność doboru elementów składowych systemów.

Stowarzyszenia i Organizacje