O Firmie

TINES RAIL

O Firmie

Firma TINES RAIL dostarcza w Polsce kompleksowe rozwiązania w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego – rozwiązania sprawdzone na zagranicznym i krajowym rynku infrastruktury szynowej.

Oferta firmy TINES RAIL to bezpieczne i ciche systemy konstrukcji nawierzchni kolejowych, torowisk tramwajowych, nawierzchni metra oraz torów podsuwnicowych. Skuteczna izolacja wibroakustyczna to wspólna cecha wyrobów naszych producentów, których zastosowanie istotnie obniża poziom wibracji i hałasu w otoczeniu tras komunikacji szynowej.
Naszym klientom oferujemy pełną informację techniczną, doradztwo, a także wszechstronną pomoc dotyczącą wyboru właściwego systemu i jego wdrożenia. Proponując konkretne rozwiązanie staramy się spełnić wysokie wymagania stawiane przez inwestorów, klientów i użytkowników infrastruktury kolejowej, tramwajowej i metra.

Firma TINES RAIL jest producentem nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego.  Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment wyrobów stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zgodnie z zasadą kompleksowości rozwiązań oferujemy systemy konstrukcyjne nawierzchni kolejowych, tramwajowych, metra i torów podsuwnicowych. Oferowane przez TINES RAIL systemy są stosowane od wielu lat w krajach Europy, a także w Polsce, co potwierdzają liczne realizacje.

Misją firmy jest dostarczanie efektywnych rozwiązań na rynek nawierzchni szynowych. Rozwiązania te dobieramy optymalnie pod względem jakości, skuteczności funkcjonal­nej i trwałości eksploatacyjnej. Zapewnia­my pełną informację techniczną, doradztwo oraz wszechstronną pomoc dotyczącą spo­sobu użycia materiałów i instalacji całych systemów. Jesteśmy młodym i energicznym zespołem, łączącym kreatywność z doświad­czeniem. Pracujemy z pasją według nowo­czesnych standardów. Rynek budownictwa komunikacyjnego jest dynamiczny i wyma­gający, dlatego wszyscy nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz praktykę w branży.
Powierzone nam zadania wykonujemy pro­fesjonalnie, unikając stereotypów i rutyny w działaniu. Działamy szybko i rzetelnie, bez obaw rozwiązujemy nawet najtrud­niejsze problemy techniczne i logistycz­ne. Mamy świadomość uczestniczenia w powstawaniu obiektów, które będą służyć także przyszłym pokoleniom. Jakość obsłu­gi klienta jest priorytetem w strategii za­rządzania TINES RAIL. Satysfakcja i zadowolenie naszych klientów pełnią dla nas kluczową rolę, stanowią fundament budowy wizerun­ku naszej firmy jako partnera świadczącego usługi na najwyższym poziomie.