Przejazdy kolejowe, płyty przejazdowe

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa TINES® LC-L

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa typu TINES® LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni kolejowo-drogowej stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Jej podstawowym elementem jest prefabrykowana żelbetowa płyta torowa. W płycie są ukształtowane kanały szynowe, w których szyny przytwierdzane są za pomocą systemu szyny w otulinie TINES® ERS.

TINES LC-L

Opis systemu

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa TINES® LC-L może być stosowana:

 • w nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej wydzielonej,
 • w zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej wspólnej dla pojazdów szynowych i samochodowych,
 • w zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej jako nawierzchnia na przejazdach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych,

Opis systemu:

1. Prefabrykowane płyty żelbetowe TINES® LC-L

Płyty prefabrykowane TINES LC-L

Prefabrykowane płyty żelbetowe TINES® LC-L dla zintegrowanej nawierzchni kolejowo – drogowej produkowane są standardowo o długościach 3 m, 4 m i 6 m, stąd ich oznaczenie TINES® LC-L3, TINES® LC-L4, TINES® LC-L6.  Dobór wymiarów płyt jest zależny od układu geometrycznego toru. System zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej może być stosowany na liniach jednotorowych lub wielotorowych w torach wszystkich klas, o szerokości 1435 mm lub 1520 mm, z szynami 49E1 i 60E1, na odcinkach prostych lub w łukach o promieniach:

 • R≥ 650 m dla płyt o długości 6 metrów (TINES® LC-L6)
 • R≥ 300 m dla płyt o długości 4 metrów (TINES® LC-L4)
 • R≥ 180 m dla płyt o długości 3 metrów (TINES® LC-L3)

2. System szyny w otulinie – System TINES® ERS

Przytwierdzenie szyny do prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej wykonywane jest w systemie TINES® ERS.

Szyny mocowane są w kanałach szynowych za pomocą masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej – TINES® Polyrail, a ciągłe i sprężyste podparcie szyny zapewnia ciągła przekładka podszynowa umieszczona pod jej stopką. Dzięki wysokiej przyczepności masy zalewowej do betonu zbędne jest bezpośrednie przytwierdzanie szyn do betonowej płyty torowej.

Zalety zintegrowanej nawierzchni kolejowo – drogowej TINES® LC-L

 • zmniejszenie oddziaływań dynamicznych, zredukowanie poziomu drgań na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn,
 • skuteczne tłumienie hałasu i wibracji wywołanego przejazdem pojazdów szynowych,
 • prosty montaż i krótki czas wbudowania, dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy,
 • nawierzchnia torowa zintegrowana z nawierzchnią drogową,
 • możliwość dostosowania systemu do warunków lokalnych, szerokości pasów ruchu na jezdni,
 • eliminacja nierówności pionowych toru,
 • izolacja elektryczna i skuteczna ochrona przed prądami błądzącymi,
 • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni,
 • łatwe odwodnienie nawierzchni,
 • niskie koszty utrzymania,
 • trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne,

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT -2020/0091 wydanie 4
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 128-UWB-081
 • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com

Wybrane realizacje