Prefabrykaty

Prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L stanowią element bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych w systemach zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych, przejazdach i przejściach dla pieszych.