Prefabrykaty

Prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L stanowią element bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych w systemach zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych, przejazdach i przejściach dla pieszych.


Prefabrykowane płyty kolejowo-drogowe TINES®  LC-L stanowią element bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowo -drogowej, stosowanej w systemach zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych,  na przejazdach i przejściach dla pieszych.