TINES® Polyrail 60 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem polimerowym (żywica poliuretanowa) przeznaczonym do stosowania w inżynierii i budownictwie komunikacyjnym. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES® używanego do systemów ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego przytwierdzenia szyn w kolejowych nawierzchniach szynowych.

Charakterystyka wyrobu:

 • tłumienie wibracji i redukcja hałasu,
 • sprężysty i elastyczny,
 • samopoziomujący (umożliwia precyzyjne ustawienie szyny i dostosowuje się do podłoża),
 •  łatwy w aplikacji (niska lepkość),
 • bezrozpuszczalnikowy,
 • nie zawiera wypełniaczy gumowych i korkowych,
 • doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży w połączeniu z TINES® Polyrail Primer,
 • możliwość wypełniania wąskich szczelin,
 • absorbuje naprężenia dynamiczne i wydłuża trwałość podłoża betonowego,
 • zapewnia ochronę przed prądami błądzącymi,
 • nie przewodzi ładunków elektrycznych (właściwości izolacyjne),
 • odporny na działanie wody i wilgoci,
 • długa przewidywana trwałość eksploatacyjna i niskie koszty utrzymania,
 • trwałość mocowania szyn,
 • umożliwia szybką wymianę szyn i krótkie zamknięcie toru,
 • praktycznie bez serwisowa eksploatacja torowiska.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2020/0471 wydanie 2
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 013-UWB-087 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
 • Karta Techniczna

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com