Maty wibroizolacyjne TINES®

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w strefach zurbanizowanych, skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu szynowego jest wprowadzanie do konstrukcji torowisk tramwajowych mat wibroizolacyjnych.

Opis zastosowania

W  przygotowaniu realizacji projektów modernizacji i budowy infrastruktury transportu szynowego, istotny jest optymalny dobór rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających zminimalizować wpływ drgań i hałasu emitowanych przez ruch pojazdów szynowych do otoczenie trasy.  Właściwości charakteryzujące maty wibroizolacyjne, ich parametry materiałowe, cechy funkcjonalne i eksploatacyjne mają istotny wpływ na izolację wibroakustyczną, izolację elektryczną oraz ochronę przed negatywnym wpływem prądów błądzących na obiekty budowlane i ludzi.

TINES posiada szeroką ofertę mat wibroizolacyjnych, różniących się pod względem materiału, z którego są produkowane, parametrów technicznych, grubości i miejsca zastosowania. Daje to możliwość doboru materiału wibroizolacyjnego do wymagań specyfikacji technicznych, projektowych i analiz wpływu drgań na budynki i ludzi.

Zastosowanie mat wibroizolacyjnych TINES® zwiększa komfort pasażerów podróżujących pojazdami szynowymi, redukuje wstrząsy i hałas, co podnosi standard życia mieszkańców żyjących w otoczeniu linii tramwajowych.

Ze względu na przeznaczenie zastosowania maty wibroizolacyjne TINES® wyróżniamy:

 • maty podpłytowe STM (STM – Slab-Track Mats) przeznaczone do bezpodsypkowych nawierzchni, do układania pod betonową płytą torową nawierzchni szynowej

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu betonowym

Maty wibroizolacyjne podpłytowe STM układane na podłożu betonowym pod betonową płytą prefabrykowaną

 

 • Maty podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM (SBM – Sub-Ballast Mats) przeznaczone do podsypkowych nawierzchni torowych, do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej.

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu gruntowym

 

Maty wibroizolacyjne na podłożu betonowym - Tines

Maty wibroizolacyjne podtłuczniowe/podpodsypkowe SBM układane na podłożu betonowym

Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne TINES® oferujemy:

 • TINES® Polymat – maty z produkowane z kompozytu poliuretanowego,
 • TINES® Rubbermat -maty produkowane z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym.

Zalety mat wibroizolacyjnych TINES®:

 • wysoka elastyczność i trwałość materiału,
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa,
 • odporność na długotrwałe obciążenia dynamiczne,
 • wysokie właściwości sprężyste,
 • wysokie właściwości tłumiące hałas i wibracje,
 • ochrona nawierzchni torowisk przed zużywaniem podkładów, szyn, podsypki,
 • szybki i prosty montaż,
 • odporność na działanie wody, wysokie temperatury, zmienne warunki klimatyczne,
 • ochrona otoczenia tras przed prądami błądzącymi,
 • zapewnienie ciągłego stabilnego podparcia,
 • możliwość dopasowania do specyficznych wymagań klienta.

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK – KOT -2021/0137 wydanie 2, wydana przez Instytut Kolejnictwa
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 202-UWB-523, wydany przez CWB
 • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
 • Karty Techniczne

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt handlowy@tinesrail.com