TINES® Polyrail 50/55 to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy elastomer poliuretanowy  przeznaczony  do sprężystego przytwierdzania szyn, do  stosowania w inżynierii i budownictwie komunikacyjnym.


TINES® Polyrail
50/55 przeznaczony jest do:

 • stosowania w bezpodsypkowych nawierzchniach torowisk tramwajowych, jako elastyczny materiał tłumiący drgania i hałas, emitowane przez pojazdy szynowe podczas ich przejazdu.
 • wykonywania podlewu ciągłego pod stopką szyny,
 • wykonywania podlewu punktowego pod podkładkami żebrowymi,
 • wykonywanie ciągłego przytwierdzenia i elastycznego podparcia szyny w systemie przytwierdzania szyny w otulinie TINES® TRAM ERS,
 • elastycznego wypełniania szczelin dylatacyjnych pomiędzy prefabrykowanymi płytami betonowymi, oraz pomiędzy płytami a pozostałymi elementami w pasie torowiska np. kostką granitową czy betonem,
 • elastycznego wypełniania szczelin pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami w pasie torowiska np. kostką granitową czy betonem,
 • do uszczelniania stref okołoszynowych, modernizacji i napraw ubytków w tych strefach oraz w szczelinach dylatacyjnych,

TINES® Polyrail 50/55 wchodzi w skład zestawu materiałów TINES® Polyrail używanego do systemów ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych oraz kolejowych nawierzchniach szynowych. Zestaw dedykowany jest szczególnie do tych odcinków, na których istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia trasy, na skutek ruchu pojazdów szynowych.

Charakterystyka wyrobu:

 • sprężysty i elastyczny materiał zapewniający tłumienie wibracji i redukcję hałasu od ruchu tramwajów do otoczenia trasy,
 • sprężyście przenoszący oddziaływania dynamiczne od ruchu tramwajowego na płytę torową stanowiącą podbudowę zasadniczą torowiska tramwajowego i wydłużający trwałość podłoża betonowego,
 • samopoziomujący (umożliwia precyzyjne ustawienie szyny i dostosowuje się do podłoża),
 • łatwy w aplikacji (niska lepkość),
 • bezrozpuszczalnikowy,
 • nie zawierający wypełniaczy gumowych i korkowych,
 • o doskonałej przyczepność do stali i betonu w połączeniu z TINES® Polyrail Primer lub TINES® Polyrail 53+,
 • umożliwiający wypełnianie wąskich szczelin,
 • dający gwarancję szczelności i trwałości połączeń,
 • zapewniający izolację elektryczną szyn i ochronę otoczenia trasy tramwajowej przed tzw. prądami błądzącymi,
 • niewrażliwy na działanie wody i wilgoci,
 • o długiej przewidywanej trwałości eksploatacyjnej, pozwalającej na obniżenie kosztów utrzymania nawierzchni torowej,
 • zapewniający trwałość mocowania szyn,
 • umożliwiający szybką wymianę szyn i krótkie zamknięcie toru,
 • praktycznie bez serwisowa obsługa torowiska,

Dokumenty:

 • Krajowa Ocena Techniczna nr IK-KOT-2023/0175 wydanie 1, wydana przez Inststytut Kolejnictwa
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 128-UWB-094, wydany przez Instytut Kolejnictwa
 • Karta Informacyjna Produktu
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

W celu przygotowania oferty techniczno-handlowej prosimy o kontakt: handlowy@tinesrail.com