Vibrofloor II

Vibrofloor II2023-06-28T05:38:12-02:00

Innowacje

Projekt Vibrofloor II

Tytuł projektu: Antywibracyjny system podłóg przemysłowych

Projekt jest realizowany na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-1671/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie produktu – podłogi przemysłowe, które będą miały funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne tłumienie drgań pochodzących od źródeł zewnętrznych (np. tramwaj, kolej etc.) i wewnętrznych (np. maszyny).

Wraz z eliminacją emisji drgań produkt w postaci podłóg przemysłowych będzie kontrolowany w zakresie dopuszczalnych ugięć.

Głównym odbiorcą projektu będą właściciele/najemcy hal przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu sieci komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo – przemysłowe, w skład którego wchodzą:

  • TINES Rail S.A. – Lider Konsorcjum
  • Politechnika Krakowska – Partner Naukowy

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 3 877 124,10 zł, z czego:

1. Kwota dofinansowania: 3 024 536,98 zł

  • Badania przemysłowe: 941 498,00 zł
  • Prace rozwojowe: 2 043 664,69 zł
  • Pomoc de minimis: 39 374,29 zł

2. Wkład własny: 852 587,12 zł

Aktualności

Przejdź do góry