Dodatkowa ochrona budynków przemysłowych i znajdujących się wewnątrz ludzi to wyzwanie w projekcie badawczym Vibrofloor 2 realizowanym przez TINES Rail i Politechnikę Krakowską.

Celem jest opracowanie i wdrożenie produktu – podłogi przemysłowe, które będą miały funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne tłumienie drgań pochodzących od źródeł zewnętrznych np.: autostrada,  tramwaj, kolej, jak i wewnętrznych np.: maszyny. Zabezpieczony przed drganiami będzie w ten sposób specjalistyczny sprzęt znajdujący się w hali przemysłowej i przebywający w niej ludzie. Wraz z eliminacją emisji drgań produkt w postaci podłóg przemysłowych będzie kontrolowany w zakresie dopuszczalnych ugięć. Problem ten planuje się rozwiązać poprzez opracowanie podłogi przemysłowej antywibracyjnej z użyciem materiałów mogących tłumić drgania pochodzące zarówno od źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych. Materiały antywibracyjne będą zaimplementowane bądź w postaci mat antywibracyjnych pod wylewką, bądź w postaci mieszanki betonowej z granulatem ze ścinków poliuretanowych.

W przypadku mieszanki betonowej z granulatem ze ścinków poliuretanowych wyzwaniem technologicznym będzie odpowiedni projekt mieszkanki, zapewniający równomierne rozłożenie granulatu w każdym jego przekroju. Procentowy udział granulatu nie może przekroczyć proporcji przy której beton obniża traci swoje właściwości mechaniczne i odpowiednią wytrzymałość. Ponadto podłoga przemysłowa z granulatem będzie musiała spełniać wymagania norm w zakresie użytkowania.  Zadaniem Lidera będzie opracowanie technologii podłogi przemysłowej, tak aby mogła ona być zaimplementowana w rzeczywistym obiekcie. Powstanie w ten sposób rozwiązanie demonstracyjne – swego rodzaju prototyp, który po weryfikacji pomiarowej będzie proponowany klientom jako produkt gotowy. Zadaniem Politechniki Krakowskiej będzie natomiast wykonanie pomiarów wpływu drgań na maszyny znajdujące się w budynku zgodnie z wytycznymi producenta oraz na ludzi przebywających w budynku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wszystkie te pomiary zostaną wykonane przez akredytowane laboratorium Politechniki Krakowskiej oraz kadrę badawczą o dużym doświadczeniu w tym zakresie, potwierdzonym chociażby w toku pomiarów związanych z budową I i II linii Metra Warszawskiego w budynkach zlokalizowanych przy Centralnej Magistrali Kolejowej. Innowacje techniczne będą równocześnie weryfikowane w kontekście ekonomicznym – nowe  właściwości podłóg oraz koszt ich zastosowania będą oceniane z innymi produktami dostępnymi  na rynku. Realizacja projektu została zaplanowana na 24 miesiące.