Dodatkowa ochrona budynków przemysłowych i znajdujących się wewnątrz ludzi to wyzwanie w projekcie badawczym Vibrofloor II realizowanym przez TINES Rail i Politechnikę Krakowską.

Celem projektu Vibroflor II jest opracowanie i wdrożenie produktu – podłóg przemysłowych, które będą miały funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne tłumienie drgań pochodzących od źródeł zewnętrznych np.: autostrada,  tramwaj, kolej, jak i wewnętrznych np.: maszyny. Zabezpieczony przed drganiami będzie w ten sposób specjalistyczny sprzęt znajdujący się w hali przemysłowej i przebywający w niej ludzie. Wraz z eliminacją emisji drgań produkt w postaci podłóg przemysłowych będzie kontrolowany w zakresie dopuszczalnych ugięć. Problem ten planuje się rozwiązać poprzez opracowanie podłogi przemysłowej antywibracyjnej z użyciem materiałów mogących tłumić drgania pochodzące zarówno od źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych. Materiały antywibracyjne będą wkomponowane w podłogi postaci mat antywibracyjnych pod wylewką lub w postaci mieszanki betonowej z granulatem ze ścinków poliuretanowych.

W przypadku mieszanki betonowej z granulatem ze ścinków poliuretanowych wyzwaniem technologicznym będzie odpowiedni projekt mieszkanki, zapewniający równomierne rozłożenie granulatu w każdym jego przekroju. Procentowy udział granulatu nie może przekroczyć proporcji, przy której beton traci swoje właściwości mechaniczne i odpowiednią wytrzymałość. Ponadto podłoga przemysłowa z granulatem będzie musiała spełniać wymagania norm w zakresie użytkowania.  Zadaniem projektu będzie opracowanie technologii podłogi przemysłowej, tak aby mogła ona być zainstalowana w rzeczywistym obiekcie. Powstanie w ten sposób rozwiązanie demonstracyjne – swego rodzaju prototyp, który po weryfikacji pomiarowej będzie proponowany klientom jako produkt gotowy. Zadaniem Politechniki Krakowskiej będzie wykonanie pomiarów wpływu drgań na maszyny znajdujące się w budynku zgodnie z wytycznymi producenta oraz na ludzi przebywających w budynku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wszystkie te pomiary zostaną wykonane przez akredytowane laboratorium Politechniki Krakowskiej oraz kadrę badawczą o dużym doświadczeniu w tym zakresie, potwierdzonym chociażby w toku pomiarów związanych z budową I i II linii Metra Warszawskiego, w budynkach zlokalizowanych przy Centralnej Magistrali Kolejowej. Innowacje techniczne będą równocześnie weryfikowane w kontekście ekonomicznym – nowe  właściwości podłóg oraz koszt ich zastosowania będą oceniane z innymi produktami dostępnymi  na rynku. Realizacja projektu została zaplanowana na 24 miesiące.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.