Budownictwo mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej chronione przed negatywnym oddziaływaniem akustyki dźwiękowej i drgań.

Projekt badawczy jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej komfortu użytkowania pomieszczeń w zakresie akustyki dźwięków uderzeniowych oraz w zakresie drgań pochodzących zarówno od źródeł wewnętrznych jak i od drgań transportowych. Znaczenie hałasu i wibracji budynków staje się coraz większym problemem zwłaszcza w aglomeracjach, wskutek intensyfikacji zabudowy zlokalizowanej w pobliżu ciągów komunikacyjnych.  Wspólnym rozwiązaniem ograniczenia hałasu pochodzącego od dźwięków uderzeniowych lub propagującego się z niższych kondygnacji na wyższe oraz ograniczenia wpływu drgań na ludzi odbierających drgania w budynkach w sposób bierny, jest system podłogowy izolujący zarówno akustycznie, jak i wibracyjnie. Jednocześnie system podłóg izolujących akustycznie i wibracyjnie powinien posiadać wszelkie cechy funkcjonalne, które posiada zwykła podłoga m.in. łatwość montażu i odpowiednią sztywność.  Efektem realizacji projektu będzie opracowanie nowych technologii izolacji wibroakustycznej podłóg. Projekt zakłada zracjonalizowane zużycie surowców i materiałów w przemyśle budowlanym. Innowacyjne podłogi będą zabezpieczać użytkowników budynków przed hałasem wewnętrznym i drganiami pochodzącymi ze środowiska. Aspekt ochrony akustycznej będzie dotyczył głównie zabezpieczenia przed dźwiękami uderzeniowymi, ale także zweryfikowana doświadczalnie zostanie ochrona przed dźwiękami propagującymi się z podłóg w obiektach usługowych typu fitness na wyższe kondygnacje. W zakresie ochrony antywibracyjnej celem wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie zapewnienie niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywających w budynkach. W projekcie wykorzystane zostaną maty wibroizolacyjne, które pochodzą z recyclingu np. ścinki mat, granulat gumowy. W ten sposób stanowić będą także konkurencję dla istniejących na rynku styropianów elastyfikowanych czy dla wełny kamiennej, gdyż będą materiałami proekologicznymi. Powtórne wykorzystanie materiałów recyclingowych wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Planowanym efektem jest wypracowanie co najmniej dwóch rodzajów podłóg montowanych na stropie żelbetowym i stropie drewnianym. Wybór tych rozwiązań stropów podyktowany jest mnogością ich występowania na rynku budownictwa mieszkalnego. Stropy żelbetowe dominują w nowoczesnym budownictwie, podczas gdy stropy drewniane stanowią większość w kamienicach, znajdujących się w centrach miast.

Projekt realizowanych przez Politechnikę Krakowską i TINES będzie trwał 35 mc-y w trakcie odbędą się badania laboratoryjnych materiałów wibroizolacyjnych firmy TINES celem wdrożenia gotowego produktu jakim będą systemy podłóg izolujących akustycznie w zakresie dźwięków uderzeniowych przy jednoczesnej izolacji wibracyjnej mogącej zapewnić komfort wibracyjny pomieszczenia w zależności od jego przeznaczenia. Wibroizolacyjność materiałów oferowanych przez firmę TINES została już potwierdzona w toku podstawowej działalności firmy.