Budownictwo mieszkaniowe, biurowe i obiekty użyteczności publicznej chronione przed negatywnym oddziaływaniem dźwięków uderzeniowych i drgań.

Projekt badawczy jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia w budownictwie mieszkaniowym, biurowym oraz w obiektach użyteczności publicznej komfortu użytkowania pomieszczeń w zakresie akustyki dźwięków uderzeniowych oraz w zakresie drgań pochodzących zarówno od źródeł wewnętrznych jak i od drgań transportowych. Wpływ hałasu i wibracji budynków staje się coraz większym problemem zwłaszcza w aglomeracjach, wskutek intensyfikacji zabudowy zlokalizowanej w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Wspólnym rozwiązaniem ograniczenia hałasu pochodzącego od dźwięków uderzeniowych lub roznoszącego się z niższych kondygnacji budynków na wyższe, jak i ograniczenia wpływu drgań na ludzi odbierających je w budynkach w sposób bierny, jest system podłogowy izolujący zarówno akustycznie, jak i wibracyjnie, ale posiadający wszelkie cechy funkcjonalne, które posiada zwykła podłoga m.in. łatwość montażu i odpowiednią sztywność.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie nowych technologii izolacji wibroakustycznej podłóg. Innowacyjne podłogi będą zabezpieczać użytkowników budynków przed hałasem wewnętrznym i drganiami pochodzącymi ze środowiska. Aspekt ochrony akustycznej będzie dotyczył głównie zabezpieczenia przed dźwiękami uderzeniowymi, ale także zweryfikowana doświadczalnie zostanie ochrona przed dźwiękami pochodzącymi z podłóg w obiektach usługowych typu kluby fitness, na wyższe kondygnacje. Celem wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie zapewnienie niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w budynkach. W projekcie wykorzystane zostaną maty wibroizolacyjne, które pochodzą z recyclingu np. ścinki mat, granulat gumowy. W ten sposób stanowić będą także konkurencję dla istniejących na rynku styropianów elastyfikowanych czy dla wełny kamiennej, gdyż będą materiałami proekologicznymi. Powtórne wykorzystanie materiałów recyclingowych wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne oraz przyczyni się do polepszenia wizerunku firmy jako firmy budowlanej proekologicznej.

Planowanym efektem jest wypracowanie co najmniej dwóch rodzajów podłóg:  montowanych na stropie żelbetowym i stropie drewnianym. Wybór tych rozwiązań stropów podyktowany jest mnogością ich występowania na rynku budownictwa. Stropy żelbetowe dominują w nowoczesnym budownictwie, podczas gdy stropy drewniane stanowią większość w kamienicach, znajdujących się w centrach miast. W zależności od rodzaju stropu zostanie zaproponowany wariant podłogi wraz z wytycznymi jej stosowalności.

Projekt realizowany przez Politechnikę Krakowską i TINES będzie trwał 35 miesięcy. W trakcie jego trwania odbędą się badania laboratoryjne materiałów wibroizolacyjnych TINES® celem wdrożenia gotowego produktu jakim będą systemy podłóg izolujących wibroakustycznie.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.