Miniony rok był okresem dynamicznego i wszechstronnego rozwoju firmy. W 2022 roku TINES Rail S.A. zawarł ponad 30 umów na dostawy swoich materiałów. Wyroby TINES® były stosowane przy realizacji inwestycji tramwajowych i kolejowych m.in. w Gdańsku, Lesznie, Łodzi, Skarżysku Kamiennej, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i in..

W ofercie TINES® znajdują się materiały dedykowane dla infrastruktury kolejowej, metra i torowisk tramwajowych, które obejmują m. in.: poliuretanowe masy do systemów sprężystego mocowania szyn serii TINES® Polyrail, prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® LC-L i TINES® TRAM LC-L, szynowe podpory blokowe w otulinie – system TINES® EBS oraz maty wibroizolacyjne: TINES® Rubbermat i TINES® Polymat. Produkty te znajdują zastosowanie w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych.

Prace badawczo – rozwoje

TINES Rail SA realizuje działania rozwojowe, związane z poszerzeniem oferty o kolejne materiały wibroizolacyjne oraz wprowadzaniem ich w nowych segmentach rynku, takich jak budownictwo użyteczności publicznej i przemysłowe. Projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mają na celu opracowanie materiałów o właściwościach ograniczających drgania budynków oraz hałas, generowanych w rezultacie ruchu pojazdów kołowych i szynowych.

W grudniu 2022 r. z sukcesem zakończony został projekt Vibrofloor I, rezultaty prac pozwolą na wprowadzenie do oferty TINES systemów podłóg o właściwościach wibroakustycznych, które znajdą zastosowanie w budownictwie użyteczności publicznej i lokalach mieszkaniowych.

TINES Rail jako lider konsorcjum z Politechniką Krakowską rozpoczął projekt o nazwie Vibrofloor II. To kontynuacja projektu Vibrofloor I, którego zadaniem jest zaprojektowanie i przebadanie w ramach poligonu badawczego, skuteczności zastosowania nowatorskich materiałów wibroizolacyjnych w budownictwie przemysłowym. Opracowane rozwiązania umożliwią redukcję drgań i hałasu pochodzącego od źródeł zewnętrznych (np. tramwaj, kolej, samochody) jak i wewnętrznych (np. praca maszyn i urządzeń).

Działalność techniczna i branżowa

TINES Rail S.A. aktywnie uczestniczy w pracach środowiska technicznego w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz podejmuje działania na rzecz interesów branży, jako podmiot zrzeszony w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego, Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. W 2022 r. TINES Rail SA. uzyskał też status członka Komitetu Technicznego ds. Kolejnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

 

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.