System zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej TINES® TRAM otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Prof. Jana Podoskiego, zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.  

 Technologia jest połączeniem dwóch systemowych rozwiązań TINES® dedykowanych dla torowisk tramwajowych:

Rozwiązanie dedykowane jest dla torowisk tramwajowych wspólnych z jezdnią, pozwala na eksploatację nawierzchni dla ruchu mieszanego tramwajowo-samochodowego. Zapewnia komfort poruszania się pojazdów szynowych i kołowych korzystających z tej samej przestrzeni miejskiej, gwarantując długoletnią trwałość konstrukcyjną. Dodatkowo redukuje poziom drgań i hałasu emitowany do otoczenia trasy ruchu tramwajowego. System zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej TINES® TRAM gwarantuje ochronę przed prądami błądzącymi, utrzymanie odpowiedniej szerokości toru, pochylenia poprzecznego szyn oraz zapewnienie wymaganej sztywności statycznej i dynamicznej, co w znakomity sposób wpływa na minimalizację kosztów utrzymania infrastruktury tramwajowej. Istotną właściwością jest systemowe odwodnienie i szczelność całego układu konstrukcyjnego, od główki szyny do podbudowy co eliminuje destrukcyjne działanie wody na nawierzchnię szynową i drogową.  Dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych ułatwiony jest montaż systemu. W systemie zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej TINES® TRAM płyta torowa TINES® TRAM LC-L stanowi główną warstwę nośną i kształtującą układ geometryczny toru. Kanały szynowe w prefabrykowanych płytach TINES® TRAM LC-L posiadają wymiary dostosowane do wymaganego profilu szyny, a ich rozstaw zależny jest od wymaganej szerokości toru. Szyny montowane są w kanałach za pomocą ciągłego systemu przytwierdzenia, z klejonym, ciągłym podparciem i ciągłym mocowaniem szyny TINES® TRAM ERS. Polega on na zastosowaniu do mocowania szyn na całej ich długości w kanałach szynowych,  elastomeru poliuretanowego TINES® Polyrail 50/55, który stanowi trwale sprężystą, jednorodną otulinę szyny, spełniającą dwie zasadnicze funkcje przytwierdzenia, tj. ciągłe, sprężyste mocowanie i ciągłe, sprężyste podparcie stopki szyny. Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia przejęcie obciążeń pochodzących od ruchu tramwajów i od zmian temperatury szyn, tj. obciążeń działających w płaszczyznach pionowej i poziomej i ich przeniesienie na podbudowę zasadniczą (płytę torową TINES® TRAM LC-L). Dzięki temu system TINES® TRAM ERS skutecznie tłumi wibracje i hałas wywoływane przez ruch tramwajów po torze

 

 

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.