System zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej TINES® zostanie zabudowany ramach inwestycji pn.:  „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej” Zadanie 2.

W ramach prowadzonej inwestycji zabudowane zostaną prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L o łącznej długości 215,0 mtp. oraz płyty międzytorowe TINES® TRAM LC-LM o powierzchni 166,0 m2. Kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą robót – firmą STRABAG Sp. z o.o. przewiduje dostawę kompletnego systemu szyny w otulinie  TINES®  TRAM ERS z zastosowaniem poliuretanowej masy zalewowej TINES® Polyrail 50.

Pierwsze dostawy płyt dotarły już na plac budowy.