System zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej TINES® zostanie zabudowany ramach inwestycji pn.:  „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej” Zadanie 2.

W ramach prowadzonej inwestycji zabudowane zostaną prefabrykowane płyty torowo-drogowe TINES® TRAM LC-L o łącznej długości 215,0 mtp. oraz płyty międzytorowe TINES® TRAM LC-LM o powierzchni 166,0 m2. Kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą robót – firmą STRABAG Sp. z o.o. przewiduje dostawę kompletnego systemu szyny w otulinie  TINES®  TRAM ERS z zastosowaniem poliuretanowej masy zalewowej TINES® Polyrail 50.

Pierwsze dostawy płyt dotarły już na plac budowy.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.