Systematycznie wzrasta zaangażowanie TINES Rail w działania prowadzone na rzecz transportu szynowego, związane z rozwojem branży i wymianą najnowszych doświadczeń. W kwietniu 2023 r. TINES Rail będzie generalnym sponsorem corocznej konferencji INFRASZYN, organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Radomiu. Wydarzenie jest cyklicznym spotkaniem kilkuset ekspertów, menedżerów oraz przedstawicieli środowisk naukowych i ośrodków technicznych. Przedstawiciele TINES Rail, obok udziału w pracach rady programowej konferencji, wezmą udział w panelach dyskusyjnych i prezentacjach przewidzianych w trakcie wydarzenia. Z uwagi na udział reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutu Kolejnictwa, konferencja należy do kluczowych wydarzeń w branży.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.