Poliuretanowe masy do sprężystego przytwierdzania szyn TINES® Polyrail 50 będą wykorzystane przy realizacji kolejnego etapu prac w ramach budowanej nowej linii tramwajowej do osiedla Jar w Toruniu na odcinku ulic: Legionów, Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej.

Całość dostaw zostanie zrealizowana w okresie 4 miesięcy w 2022 roku.