Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje prace badawcze prowadzone przez konsorcjum TINES Rail i Politechniki Krakowskiej w projekcie pod nazwą „Antywibracyjny system podłóg przemysłowych”.
Politechnika Krakowska wykona szereg pomiarów wpływu drgań na maszyny i ludzi, znajdujących się w budynkach przemysłowych, w których zastosowane zostaną materiały wibroizolacyjne TINES® w systemie podłóg. Otrzymane wyniki badań wskażą rozwiązania podłóg izolujących wibroakustycznie o optymalnych parametrach, które po przeprowadzeniu analizy opłacalności ekonomicznej, będą mogły zostać wdrożone do produkcji przez TINES Rail.
Kwota dofinansowania przeznaczona przez Instytucję Pośredniczącą wynosi – 3 024 536,98 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 887 124,10 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.