TINES Rail dostarczy poliuretanową masę zalewową TINES® Polyrail 50 do sprężystego przytwierdzania szyn dla zadania pn.: „Etap A, w ramach budowy linii tramwajowej do osiedla Jar w Toruniu, prowadzonych na odcinku od ul. Watzenrodego, Ugory, Polnej i Legionów od ul. Strobanda do przejazdu kolejowo drogowego”. Całość dostaw, zgodnie z harmonogramem, zostanie zrealizowana w 2022 roku.