Ciągłe mocowanie szyn za pomocą mas zalewowych stanowi innowacyjne rozwiązanie w budowie i utrzymaniu torowisk. Drgania i hałas powstające w drogach szynowych, w których konstrukcjach zostały użyte wyroby serii TINES® Polyrail, są tłumione przez nie już w miejscu ich emisji. Współczesne technologie, takie jak produkty oferowane przez firmę Tines Rail, zapewniają trwałość, elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne, co przekłada się na niezawodność infrastruktury.

Spis treści

 • Czym są masy zalewowe TINES® Polyrail ?
 • Zastosowanie mas zalewowych w torowiskach
 • Zalety stosowania mas zalewowych
 • Produkty TINES® Rail w kategorii mas zalewowych
 • FAQ

Poliuretany, nazywane też tworzywami PUR lub PU, to polimery powstające w wyniku reakcji addycyjnej polimeryzacji polialkoholi z izocyjanianami. Procesowi polimeryzacji towarzyszy szereg środków pomocniczych. Charakterystyczną cechą budowy wszystkich poliuretanów jest występowanie ugrupowania uretanowego [-O-CO-NH-] w łańcuchu głównym polimeru.  Natomiast ich skład w dużym stopniu można dopasować do potrzeb użytkownika.

Czym są masy zalewowe?

Masy zalewowe to materiały składające się głównie z elastomerów poliuretanowych, które są wykorzystywane do tworzenia trwałych połączeń w systemach przytwierdzenia szyn. Produkty z serii TINES® Polyrail są doskonałym przykładem zaawansowanych technologicznie mas zalewowych, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie, rozdzieranie i rozciąganie​​.

Skład i właściwości mas zalewowych

Poliuretany, zwane również tworzywami PUR lub PU, powstają w wyniku reakcji addycyjnej polimeryzacji polialkoholi z izocyjanianami. Masy zalewowe TINES® Polyrail to dwukomponentowe (baza + utwardzacz), chemoutwardzalne elastomery poliuretanowe, które są trwale elastyczne nawet przy wyższych twardościach. Produkowane są z surowców pozyskiwanych w zrównoważonych procesach produkcji, wykorzystujących materiały poddane recyklingowi, takie jak tworzywa PET​​.

Materiały TINES® Polyrail to seria elastomerów poliuretanowych o twardości od 35 do 95 Shore`a A. Produkowane są z surowców pozyskiwanych w zrównoważonych procesach produkcji wykorzystujących materiały poddane recyklingowi, np. tworzywa PET. Żywice poliuretanowe są dwukomponentowe (baza + utwardzacz), chemoutwardzalne, trwale elastyczne (nawet przy wyższych twardościach), odporne na warunki atmosferyczne, chemiczne (smary, oleje, benzynę)  i mikroorganizmy, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez długi czas, co oznacza, że nie wymagają częstej wymiany i konserwacji. Nie przewodzą ładunków elektrycznych, chronią torowiska przed wpływem prądów błądzących.  Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścieranie, rozdzieranie i rozciąganie.

Masy zalewowe serii TINES® Polyrail w konstrukcji dróg szynowych służą do systemów ciągłego lub punktowego, sprężystego przytwierdzenia szyn.  Wykazują doskonałą przyczepność do stalowych i betonowych powierzchni, tworząc trwałe połączenia w systemach przytwierdzenia szyn. Dzięki właściwościom sprężystym i unikalnej formule pozwalającej na pracę w zmiennych warunkach obciążeń dynamicznych zapewniają skuteczną wibroizolację tych połączeń.

Podczas aplikacji żywica, jest wlewana pomiędzy powierzchnię betonową a szynę w zależności od przewidzianego projektem przekroju konstrukcyjnego torowiska (np. przy podlewie punktowym -pod podkładkami żebrowymi, w systemie szyny w otulinie -w kanale szynowym). Masy zalewowe TINES® Polyrail mogą także służyć do wypełnienia szczelin między nawierzchnią torowiska, a nawierzchnią drogową.

Drgania i hałas powstające w drogach szynowych, w których konstrukcjach zostały użyte poliuretanowe masy zalewowe, są tłumione przez nie już w miejscu ich emisji. Dzięki sprężystości tych materiałów, negatywne oddziaływanie linii kolejowych lub tramwajowych na sąsiadującą z nimi infrastrukturę jest mniej odczuwalne, oraz korzystnie wpływa na zapewnienie komfortu akustycznego ludziom przebywającym w ich otoczeniu. Stosowanie mas TINES® Polyrail w komunikacji szynowej pozwala na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy poprzez ochronę pociągów i pasażerów przed drganiami.

TINES Rail SA jest producentem poliuretanowych mas zalewowych, budowlanych poliuretanowych i epoksydowych klejów konstrukcyjnych,  wchodzących w skład zestawu materiałów TINES® Polyrail do systemów sprężystego przytwierdzenia szyn. Zestaw dedykowany jest szczególnie do tych odcinków, na których istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia trasy, na skutek ruchu pojazdów szynowych.

Zastosowanie mas zalewowych w torowiskach

Masy zalewowe są wykorzystywane w konstrukcji dróg szynowych do systemów ciągłego lub punktowego sprężystego przytwierdzenia szyn. Dzięki doskonałej przyczepności do stalowych i betonowych powierzchni, masy zalewowe tworzą trwałe połączenia, które zapewniają skuteczną wibroizolację i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych​​​​.

Podczas aplikacji żywica jest wlewana pomiędzy powierzchnię betonową a szynę, w zależności od przewidzianego projektem przekroju konstrukcyjnego torowiska (np. przy podlewie punktowym pod podkładkami żebrowymi lub w systemie szyny w otulinie w kanale szynowym)​​.

Zalety stosowania mas zalewowych

Stosowanie mas zalewowych w torowiskach przynosi szereg korzyści, w tym:

 • Odporność na warunki atmosferyczne: Masy zalewowe są odporne na zmienne warunki pogodowe, co zapewnia długowieczność i trwałość konstrukcji torowisk.
 • Elastyczność i sprężystość: Dzięki swojej elastycznej strukturze, masy zalewowe skutecznie tłumią drgania, co przekłada się na komfort jazdy i zmniejsza zużycie torów.
 • Wodoodporność: Masy zalewowe są wodoodporne, co zapobiega przedostawaniu się wody do podłoża torowiska i chroni je przed erozją.
 • Ochrona przed prądami błądzącymi: Masy zalewowe TINES® Polyrail nie przewodzą ładunków elektrycznych, chroniąc torowiska przed wpływem prądów błądzących​​.

Produkty Tines Rail w kategorii mas zalewowych

Firma Tines Rail oferuje szereg innowacyjnych produktów w kategorii mas zalewowych, które są dostosowane do różnych potrzeb i wymagań technicznych. W ofercie znajdują się m.in.:

 • TINES® Polyrail 50/55: Dwuskładnikowy elastomer poliuretanowy dedykowany do torowisk tramwajowych, służący do tłumienia drgań i redukcji hałasu. Idealny do wykonywania podlewu ciągłego i punktowego pod szynami​​.
 • TINES® Polyrail 50: Jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem polimerowym (żywica poliuretanowa) przeznaczonym do stosowania w inżynierii i budownictwie komunikacyjnym. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES® używanego do systemów ciągłego lub punktowego, sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych.
 • TINES® Polyrail 60: Dwuskładnikowy elastomer poliuretanowy przeznaczony do stosowania w torowiskach tramwajowych i kolejowych, charakteryzujący się wysoką trwałością i elastycznością, co zapewnia długą żywotność konstrukcji torowiska​​.
 • TINES® Polyrail Primer: Dwuskładnikowy, epoksydowy środek gruntujący o właściwościach dielektrycznych, stosowany do gruntowania podłoży betonowych i stalowych, poprawiający przyczepność materiałów Polyrail do podłoża​​.

Ciągłe mocowanie szyn za pomocą mas zalewowych stanowi innowacyjne i niezawodne rozwiązanie w budowie i utrzymaniu torowisk. Produkty oferowane przez Tines Rail, takie jak TINES® Polyrail 50/55, TINES® Polyrail 60 i TINES® Polyrail Primer, zapewniają trwałość, elastyczność i odporność na różnorodne czynniki zewnętrzne, przyczyniając się do długowieczności i niezawodności infrastruktury.

FAQ

1. Co to są masy zalewowe?
Masy zalewowe to materiały składające się głównie z elastomerów poliuretanowych, stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym do tworzenia trwałych połączeń w systemach przytwierdzenia szyn.

2. Jakie są główne zalety stosowania mas zalewowych w torowiskach?
Zalety obejmują odporność na warunki atmosferyczne, elastyczność, wodoodporność oraz ochronę przed prądami błądzącymi.

3. Jakie produkty oferuje Tines Rail w kategorii mas zalewowych?
Tines Rail oferuje produkty takie jak TINES® Polyrail 50/55, TINES® Polyrail 60 oraz TINES® Polyrail Primer.

4. Dlaczego elastyczność mas zalewowych jest ważna w torowiskach?
Elastyczność pozwala na efektywne tłumienie drgań, co przekłada się na komfort jazdy i mniejsze zużycie torów.

5. Jak masy zalewowe chronią torowiska przed wodą?
Dzięki wodoodporności mas zalewowych, zapobiegają one przedostawaniu się wody do podłoża torowiska, chroniąc je przed erozją.

 

 

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.