Modernizacja infrastruktury tramwajowej jest kwestią nie tylko aktualną, ale i przyszłościową. Ze względu na coraz większe obciążenia taboru, wzrost liczby pasażerów oraz rosnące wymagania w zakresie komfortu jazdy i bezpieczeństwa, konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą sprostać tym wyzwaniom. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się modernizacja torowisk tramwajowych, która, choć często niedostrzegana przez codziennych użytkowników, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu usług komunikacyjnych.

Modernizacja Torowisk Tramwajowych

Zastąpienie klasycznych systemów mocowania szyn konstrukcjami bezpodsypkowymi jest jednym z kluczowych elementów modernizacji torowisk tramwajowych. Nowoczesne technologie, takie jak system szyny w otulinie TINES® TRAM ERS, oferują szereg zalet, które znacznie przekładają się na poprawę jakości i wydajności infrastruktury tramwajowej.

System szyny w otulinie TINES® TRAM ERS

System szyny w otulinie TINES® TRAM ERS to nowoczesne rozwiązanie, które zastępuje klasyczne metody mocowania szyn. W tym systemie, prefabrykowana lub wylewana na mokro płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi, lub konstrukcja stalowa z wyodrębnionymi stalowymi kanałami szynowymi, zastępuje tradycyjny tłuczeń i podkłady. Szyny są mocowane w kanałach za pomocą specjalnej masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej, co eliminuje potrzebę bezpośredniego przytwierdzania szyn do płyty lub konstrukcji stalowej.

Kluczową zaletą systemu TINES® TRAM ERS jest wysoka przyczepność masy zalewowej do betonu i stali, co sprawia, że szyny są mocno osadzone w konstrukcji. W efekcie, system ten zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych oraz skuteczne tłumienie drgań i hałasu wtórnego wywołanego ich przejazdem.

Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa TINES® TRAM LC-L: rozwiązanie dla torowisk tramwajowych

Drugim elementem modernizacji torowisk tramwajowych jest zastosowanie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej TINES® TRAM LC-L. Jest to element bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych, idealny do zastosowania w systemach zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, w torowiskach wspólnych z jezdnią oraz w torowiskach wydzielonych, przejazdach i przejściach dla pieszych.

 

Więcej informacji o systemie TINES® TRAM LC-L znajdziesz tutaj>>

Wszechstronność i Kompatybilność

TINES® TRAM LC-L jest systemem wszechstronnym – może być stosowany w torowiskach tramwajowych jednotorowych, wielotorowych, na odcinkach prostych i w łukach pionowych i poziomych, ze wszystkimi profilami szyn. Taka wszechstronność umożliwia dostosowanie go do różnorodnych warunków i wymagań infrastrukturalnych.

Praktyczność i Wytrzymałość

System TINES® TRAM ERS może być montowany z zastosowaniem różnych elementów wypełniających, takich jak wkładki z tworzywa sztucznego, rury PVC lub bloczki betonowe. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale również wytrzymałe i długowieczne, co przekłada się na oszczędności w długim okresie.

Modernizacja torowisk tramwajowych za pomocą nowoczesnych systemów, takich jak TINES® TRAM ERS i TINES® TRAM LC-L, to klucz do budowy infrastruktury przyszłości. Zapewniają one nie tylko większą wydajność i bezpieczeństwo, ale także lepszy komfort jazdy dla pasażerów. Inwestowanie w te technologie to inwestowanie w przyszłość transportu publicznego.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.