TINES Rail S.A. wprowadza na rynek nową gamę wyrobów bazujących na autorskiej technologii. Budowlane kleje konstrukcyjne, poliuretanowe i epoksydowe serii TINES Polyrail, stanowią nową generację wyrobów budowlanych dedykowanych sprężystemu mocowaniu szyn w systemach nawierzchni bezpodsypkowej. 

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, jest zestaw wyrobów TINES do systemów sprężystego przytwierdzenia szyn, w skład którego wchodzą:

  • dwuskładnikowa masa zalewowa na bazie poliuretanowej TINES Polyrail 50, dedykowana do torowisk tramwajowych,
  • dwuskładnikowa masa zalewowa na bazie poliuretanowej TINES Polyrail 60, dedykowana do kolei miejskiej „metra”.
  • dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie epoksydowej TINES Polyrail Primer;

Zestaw wyrobów TINES jest stosowany w torowiskach tramwajowych, zwłaszcza na odcinkach, gdzie istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia. Zestaw wyrobów TINES znajduje zastosowanie w bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk tramwajowych, w tym między innymi w:

  • zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej w torowiskach wspólnych z jezdnią, np. jako nawierzchnia na przejazdach i przejściach dla pieszych,
  • zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej w torowiskach wydzielonych.

Zestaw wyrobów TINES ma szerokie przeznaczenie w budownictwie komunikacyjnym, w tym do ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego mocowania szyn w nawierzchniach torowych. Jest także przeznaczony do bezpodsypkowych systemów konstrukcji nawierzchni torowych, takich jak:

  • system szyny w otulinie (TINES ERS);
  • blokowa podpora szynowa w otulinie (TINES EBS);
  • węzeł kotwiący na punktowym lub ciągłym podlewie (TINES EDF).

Wyroby serii TINES Polyrail mają szerokie zastosowanie, począwszy od dróg publicznych (bez ograniczeń), dróg wewnętrznych (bez ograniczeń), przez drogowe obiekty inżynierskie (bez ograniczeń), aż po obiekty budowlane kolei miejskie „metra” (bez ograniczeń).

Zestaw wyrobów TINES Polyrail produkowany jest w podkrakowskim zakładzie TINES Rail S.A. i niemal w całości wytwarzany jest z materiałów pozyskiwanych od polskich dostawców. Pozwala to na zapewnienie ich stałej dostępności oraz krótkich terminów realizacji zamówień.
Więcej informacji o masach zalewowych.