Zjawisko wibracji budynków jest ważnym problemem naukowym, którego dokładniejsze poznanie i zbadanie pozwoli na opracowanie sposobów ograniczania jego niebezpiecznego wpływu na zdrowie ludzi, jakości pracy urządzeń i trwałości budynków

Drgania podłóg przemysłowych w obiektach budowlanych są niepożądane z uwagi na ich negatywny wpływ na urządzenia dużej czułości oraz ludzi w nich przebywających. Zasadniczo z uwagi na użytkowanie urządzeń dużej czułości oraz ludzi przebywających w budynku rozpatrywać należy przedział częstotliwości od 1 do 100 Hz, przy czym każdorazowo w przypadku maszyn i urządzeń konieczna jest znajomość częstotliwości rezonansowych, natomiast w przypadku ludzi niepożądane są częstotliwości w przedziale od 5 do 25 Hz (przedział częstotliwości rezonansowych wewnętrznych organów człowieka). Redukcja drgań w tych przypadkach może być realizowana poprzez przesunięcie częstotliwości ze strefy rezonansowej lub poprzez zwiększenie współczynnika tłumienia drgań. W przypadku wpływu drgań na ludzi znając przedział niepożądanych częstotliwości w projekcie rozpatrywane będzie zarówno przesunięcie częstotliwości w stronę bezpieczną jak i redukcję współczynnika tłumienia o ok. 10%. W odniesieniu do ochrony maszyn i urządzeń, przy braku znajomości częstotliwości rezonansowych, projekt głównie skupi się na redukcji współczynnika tłumienia. Podstawowym elementem systemu będą materiały firmy TINES Rail funkcjonujące już na rynku jako maty wibroizolacyjne podtorowe oraz materiały z recyklingu w postaci granulatu gumowego. Efektem projektu będzie zaproponowanie potencjalnemu odbiorcy systemu podłóg przemysłowych, które będą miały funkcjonalność w postaci redukcji drgań od źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane co najmniej dwa systemy podłóg przemysłowych. Jedna z podłóg będzie posiadała warstwę izolującą dynamicznie w postaci maty antywibracyjnej, umiejscowionej na części konstrukcyjnej podłogi, natomiast na macie znajdować się będzie wylewka grubości ok. 10-15 cm. Będzie to rozwiązanie dla tak zwanego klienta bardziej wymagającego np. gdzie znajduje się laboratorium precyzyjne, w którym musi być chroniona aparatura wrażliwa.

Druga podłoga przemysłowa to produkt przeznaczony do szerszej grupy odbiorców głównie hal przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych, gdzie chronieni będą pracownicy w niej przebywający oraz sprzęt o nieco mniejszej wrażliwości. To drugie rozwiązanie to podłoga wykorzystująca recepturową mieszankę betonową z granulatem ze ścinków poliuretanowych.

Przyjęta metodologia badawcza składa się z kilku etapów. Etap pierwszy projektu to udoskonalenie materiałów wibroizolacyjnych TINES®. Składa się on z części laboratoryjnej – badań właściwości materiałowych, części optymalizacyjnej – optymalizacji cech materiałowych w celu zwiększenia właściwości tłumiących oraz części projektowej – projektu recepturowej mieszanki betonowej. Część laboratoryjna opiera się na wyznaczaniu parametrów materiałowych zgodnie z obowiązującymi normami. Część optymalizacyjna to wyliczenia optymalizujące udział poszczególnych składowych w materiale, a część projektowa to takie zaprojektowanie mieszanki betonowej, które pozwoli na zwiększenie jej własności tłumiących do wartości pożądanych. Etap drugi to modelowanie komputerowe, które ma na celu poskładanie poszczególnych części technologii w jedną całość oraz wybór najlepszych dwóch rozwiązań, które będą weryfikowane w toku dalszych pomiarów. Kolejne etapy to demonstracja prototypu oraz jego weryfikacja w toku pomiarów, do której zostanie zastosowana metodologia  zawarta w niedawno znowelizowanej normie PN-B-02171:2017- 06 ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.