Tines Rail jest producentem nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego.
Dotychczasowa oferta została wyrobów uzupełniona o szeroką gamę mat wibroizolacyjnych z granulatu gumowego i poliuretanu.

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej, wydanej przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie, są maty wibroizolacyjne podpłytowe i podtłuczniowe / podpodsypkowe wyprodukowane z kompozytu poliuretanowego lub z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym o wysokich parametrach w zakresie redukcji drgań spowodowanych ruchem pojazdów szynowych .

W zależności od materiału z którego wykonany jest wyrób, wyróżnia się dwa typy mat:

  • TINES Polymat – maty wyprodukowane z kompozytu poliuretanowego,
  • TINES Rubbermat – maty wyprodukowane z granulatu gumowego ze spoiwem.

Maty są przeznaczone do stosowania w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni torowej w inżynierii komunikacyjnej z włączeniem torowisk tramwajowych oraz do stosowania w torach, rozjazdach i skrzyżowaniach torów w różnych systemach transportu tramwajowego, kolejowego, kolei miejskiej i w metrze.
Więcej informacji o matach wibroizolacyjnych.