Torowiska tramwajowe dostępne dla autobusów, komunikacja miejska cichsza i bardziej ekologiczna oraz rzadsze i mniej uciążliwe remonty – to kluczowe wyzwania projektu badawczego realizowanego przez konsorcjum producenta systemów nawierzchniowych TINES Rail oraz instytucje naukowe Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Projekt badawczy INTTA (Innowacyjna Nawierzchnia Torowiska Tramwajowo Autobusowego) ma celu opracowanie nowego typu nawierzchni, wykorzystywanej do ruchu tramwajów i autobusów. Podczas zaplanowanych na 2 lata prac, zostaną zbadane elementy nawierzchni tramwajowej związane z przytwierdzeniem szyny i wypracowane najlepsze rozwiązania redukujące hałas i wibracje. Ponadto przewiduje się zaprojektowanie trzech typów zbrojenia nawierzchni torowiska, m.in. wykorzystującego produkty z recyklingu i zastosowanie mieszanek betonu ograniczającego zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowym założeniem projektu INTTA jest opracowanie technologii wykonawczych, zakładających skrócenie czasu prac budowlanych, jak również wydłużenie żywotności nawierzchni torowiska tramwajowo autobusowego oraz redukcja kosztów jej utrzymania.

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowę na finansowanie projektu podpisano 1 lutego 2021r. ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, które jest Instytucją Pośredniczącą
w finansowaniu zadania. Wartość projektu wynosi 4 630 838,71 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych to 3 642 838,71 zł.