Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej, przez Instytut Kolejnictwa są prefabrykowane płyty żelbetowe typu TINES LC-L , stosowane w zintegrowanej nawierzchni kolejowo – drogowej (przejazdy kolejowe) lub torowo – drogowej, tj. w torowiskach tramwajowych. W prefabrykowanych płytach żelbetowych TINES LC- L są ukształtowane kanały szynowe , w których mocuje się standardowo szyny w systemie przytwierdzenia – szyny w otulinie system TINES ERS. prefabrykowane płyty typy TINES LC-L mogą być stosowane :

  • na kolei
  • w miejskiej komunikacji szynowej

Płyty TINES LC-L to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, wymagające minimalnego utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni torowiska przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

Płyty TINES LC-L charakteryzują się dużą odpornością na obciążenia ciężkich pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe. Wyróżniającą cechą nawierzchni typu TINES LC-L jest krótki czas jej wbudowania, wynikający z prefabrykacji elementów i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do warunków lokalnych, np. szerokości pasów ruchu na jezdni).
Więcej informacji na temat płyt torowych.