Wibroizolacja

Bieg pojazdu szynowego ma szerokie oddziaływanie na otoczenie m.in.  poprzez propagowanie fal o różnych częstotliwościach, objawiających się w postaci wibracji lub hałasu. Efektem tego zjawiska może być szereg negatywnych skutków związanych z trwałością infrastruktury szynowej, obiektów inżynieryjnych, aż po zlokalizowane w pobliżu budynki i komfort życia mieszkańców. Wzrost prędkości pociągów i ich masy potęguje te zjawiska, stąd potrzeba rozwoju innowacyjnych technologii ograniczających tego typu zjawiska.

Maty
wibroizolacyjne

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Zobacz

Profile przyszynowe, wkładki komorowe – elastomerowe, elementy wibroakustyczne do nawierzchni szynowych.

Izolacyjne profile przyszynowe firmy TINES są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk zabudowanych, gdzie istotne jest wytłumienie emisji wibracji i hałasu, zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej szyn oraz ich sprężystej separacji od zabudowy torowiska.

Zobacz