Przejazdy kolejowe, płyty przejazdowe

TINES LC-L

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa typu TINES LC-L to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni na przejazdach. Jej podstawowym elementem jest prefabrykowana płyta żelbetowa. W płycie są ukształtowane kanały szynowe, w których mocowane są szyny za pomocą systemu TINES ERS. Prefabrykowane płyty żelbetowe produkowane są standardowo o długościach 3 m, 4 m i 6 m, stąd ich oznaczenie LC-3, LC-4, LC-6.

Opis systemu

TINES LC-L charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia coraz cięższymi pojazdami samochodowymi, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe. Wyróżniającą cechą nawierzchni TINES LC-L jest krótki czas jej wbudowania. Wynika to m.in. z prefabrykacji elementów i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do warunków lokalnych (np. szerokości pasów ruchu na jezdni).

Nawierzchnia typu TINES LC-L to rozwiązanie, które spełnia obecne i przyszłe wymagania wszystkich użytkowników. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, wymagające minimalnego utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni torowiska przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

Płyty TINES LC-L mogą być stosowane na przejazdach kolejowych na liniach jednotorowych lub wielotorowych, o szerokości toru 1435 mm lub 1520 mm, z szyn 49 E1 (S49) i 60 E1 (UIC60), na odcinkach prostych lub w łukach. Płyty TINES LC-L mogą być stosowane dla maksymalnych nacisków osi pojazdów szynowych 245 kN i nacisków osi pojazdów samochodowych do 140 kN.

• eliminacja nierówności pionowych toru
• redukcja drgań dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn
• możliwość regulacji szyn na etapie montażu z dokładnością do 1mm
• równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni
• łatwe odwodnienie nawierzchni
• niskie koszty utrzymania
• prosty i szybki montaż, dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy

Wybrane realizacje

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.