Przejazdy kolejowe, mosty i wiadukty

MASY ZALEWOWE

Systemy sprężystego mocowania – przytwierdzenia szyn związane są z coraz częściej stosowanymi nawierzchniami bezpodsypkowymi, wykorzystywanymi w infrastrukturze transportu szynowego. Odznaczają się one szeregiem zalet, z których najważniejsza to możliwością równoczesnego wykorzystania powierzchni torowiska na inne potrzeby, np.: ruch pieszy, kołowy, tereny zielone lub działalność przemysłowa. Dodatkowym atutem sprężystego mocowania szyn jest szybkość montażu, niższe koszty utrzymania oraz łatwość napraw niewymagających specjalistycznego sprzętu.

TINES Polyrail 50

TINES® Polyrail 50 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem polimerowym (żywica poliuretanowa) przeznaczonym do stosowania w inżynierii i budownictwie komunikacyjnym. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES używanego do systemów ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych oraz kolejowych nawierzchniach szynowych.

System dedykowany jest szczególnie do tych odcinków, na których istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia trasy, na skutek ruchu pojazdów szynowych. Zestaw wyrobów TINES wykorzystywany jest m. in.

· w bezpodsypkowych systemach konstrukcji nawierzchni szynowych, takich jak:

 • system szyny w otulinie (TINES ERS),
 • blokowa podpora szynowa w otulinie (TINES EBS),
 • węzeł kotwiący na punktowym lub ciągłym podlewie (TINES EDF),

· do wklejania: kotew oraz innych elementów nawierzchni szynowych.

Zestaw wyrobów TINES służy również do: wykonywania podlewów mocujących (sklejających) szyny z podłożem lub podpierających je na podłożu, uszczelnienia strefy styku główki szyny z elementami nawierzchni drogowej oraz uszczelnienia styków prefabrykowanych żelbetowych płyt torowych między sobą oraz styków tych płyt z nawierzchnią asfaltową, wklejania betonowych lub polimerowych bloczków komorowych, izolacji szyny przed prądami błądzącymi.

Charakterystyka wyrobu

 • tłumienie wibracji i redukcja hałasu,
 • sprężysty i elastyczny,
 • samopoziomujący (umożliwia precyzyjne ustawienie szyny i dostosowuje się do podłoża),
 •  łatwy w aplikacji (niska lepkość),
 • bezrozpuszczalnikowy,
 • nie zawiera wypełniaczy gumowych i korkowych,
 • doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży w połączeniu z TINES® Polyrail Primer,
 • możliwość wypełniania wąskich szczelin,
 • absorbuje naprężenia dynamiczne i wydłuża trwałość podłoża betonowego,
 • zapewnia ochronę przed prądami błądzącymi,
 • nie przewodzi ładunków elektrycznych (właściwości izolacyjne),
 • odporny na działanie wody i wilgoci,
 • długa przewidywana trwałość eksploatacyjna i niskie koszty utrzymania,
 • trwałość mocowania szyn,
 • umożliwia szybką wymianę szyn i krótkie zamknięcie toru,
 • praktycznie bez serwisowa eksploatacja torowiska.

Tines Polyrail 60

TINES® Polyrail 60 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem polimerowym (żywica poliuretanowa) przeznaczonym do stosowania w inżynierii i budownictwie komunikacyjnym. Wchodzi w skład zestawu materiałów TINES używanego do systemów ciągłego lub nieciągłego (punktowego), sprężystego przytwierdzenia szyn w torowiskach tramwajowych oraz kolejowych nawierzchniach szynowych.

System dedykowany jest szczególnie do tych odcinków, na których istotne jest zredukowanie poziomu wibracji i hałasu emitowanych do otoczenia trasy, na skutek ruchu pojazdów szynowych.

Zestaw wyrobów TINES wykorzystywany jest m. in.

· w bezpodsypkowych systemach konstrukcji nawierzchni szynowych, takich jak:

 • system szyny w otulinie (TINES ERS),
 • blokowa podpora szynowa w otulinie (TINES EBS),
 • węzeł kotwiący na punktowym lub ciągłym podlewie (TINES EDF),

· do wklejania: kotew oraz innych elementów nawierzchni szynowych.

Zestaw wyrobów TINES służy również do: wykonywania podlewów mocujących (sklejających) szyny z podłożem lub podpierających je na podłożu, uszczelnienia strefy styku główki szyny z elementami nawierzchni drogowej oraz uszczelnienia styków prefabrykowanych żelbetowych płyt torowych między sobą oraz styków tych płyt z nawierzchnią asfaltową, wklejania betonowych lub polimerowych bloczków komorowych, izolacji szyny przed prądami błądzącymi.

Tines Megadur EP 100

MEGAdur® EP 100 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem polimerowym (żywica epoksydowa) o szerokim zastosowaniu.

Produkt jest przeznaczony m.in. do

 • kotwienia elementów stalowych w betonowych płaszczyznach poziomych: osadzanie prętów, kotew, barierek, słupów, śrub oraz elementów torowych (kolejowych, tramwajowych, metra i kolei przemysłowych),
 • wykonywania napraw ubytków betonu,
 • stosowania jako masa szpachlowa i wyrównująca,
 • wykonywania jastrychów,
 • klejenia: elementów betonowych, twardego, naturalnego kamienia, zaprawy, cegieł, bloczków, stali, żelaza.

Charakterystyka wyrobu

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
 •  wysoka wytrzymałość na ściskanie,
 • wysoka wytrzymałość na zginanie,
 • znakomita przyczepność do podłoża,
 • możliwość stosowania na konstrukcjach obciążonych dynamicznie,
 • możliwość stosowania na konstrukcjach obciążonych ruchem,
 • możliwość stosowania na podłoża suche i wilgotne,
 • dobra odporność chemiczna,
 • odporny na działanie wody i wilgoci,
 • bezrozpuszczalnikowy,
 • krótki czas wiązania po wymieszaniu składników,
 • łatwe przygotowanie materiału i aplikacja.

Wybrane realizacje

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.