Blokowe podpory szynowe w otulinie

TINES EBS

Blokowe podpory szynowe w otulinie są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej na bazie żywicy poliuretanowej.

Opis systemu

TINES EBS może być stosowany na liniach tramwajowych, kolejowych normalnotorowych, szerokotorowych oraz wąskotorowych, naziemnych i podziemnych (również w metrze), na odcinkach prostych, w łukach i pod rozjazdami. W systemie mogą być także wykonywane połączenia torów – rozjazdy i skrzyżowania, a także konstrukcje nawierzchni specyficzne dla obiektów inżynieryjnych – prowadnice czy odbojnice. TINES EBS może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn Vignole’a lub szyn specjalnych, które mocowane są na betonowym bloku przy wykorzystaniu jednego z wielu systemów przytwierdzeń.

• pełna prefabrykacja
• odporność połączenia podpory z podbudową na wilgoć, niskie temperatury i korozję
• skuteczne tłumienie drgań i możliwość dostosowania właściwości tłumiących do miejscowych warunków
• prosty montaż toru
• prosta konstrukcja i technologia wykonania podbudowy betonowej
• skuteczna izolacja elektryczna szyn
• swobodny dostęp do szyn i przytwierdzeń
• mała wysokość konstrukcyjna wraz z podbudową
• niskie koszty eksploatacji

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.