Kolej przemysłowa

Nowoczesne centra logistyczne oraz obiekty przemysłowe dla wysokiej sprawności operacyjnej wymagają efektywnego wykorzystania infrastruktury,
stąd konieczność wykorzystania bezpodsypkowej nawierzchni torowej, dostępnej dla pojazdów szynowych i kołowych. Systemy nawierzchni TINES dostosowane są do dużego obciążenia nawierzchni szynowej, gwarantują wytrzymałość i długi okres eksploatacji. Dodatkowe rozwiązania wibroizolacyjne pozwalają ograniczyć skutki oddziaływania ruchu ciężkich pojazdów na obiekty kubaturowe.

Nawierzchnia
kolejowo-drogowa LC-L

Bezpodsypkowa zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa stosowana na przejazdach i przejściach dla pieszych. Podstawowym elementem tej nawierzchni jest wielkogabarytowa prefabrykowana płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi.

Zobacz

System szyny w otulinie –
system ERS

System może być stosowany ze wszystkimi profilami szyn, dla nacisków osi do 245 kN. Może on być zastosowany w kolejach naziemnych i podziemnych; w konstrukcjach bezpodsypkowych z podbudową betonową, na podłożu gruntowym o dobrej nośności, w torach szlakowych oraz na obiektach inżynieryjnych.

Zobacz

Blokowe podpory
szynowe EBS

Blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS (Embedded Block System) są bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni szynowej. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem.

Zobacz

Profile przyszynowe, wkładki komorowe – elastomerowe, elementy wibroakustyczne do nawierzchni szynowych.

Izolacyjne profile przyszynowe firmy TINES są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach torowisk zabudowanych, gdzie istotne jest wytłumienie emisji wibracji i hałasu, zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej szyn oraz ich sprężystej separacji od zabudowy torowiska.

Zobacz
Masy zalewowe

Masy zalewowe

Systemy sprężystego mocowania – przytwierdzenia szyn związane są z coraz częściej stosowanymi nawierzchniami bezpodsypkowymi, wykorzystywanymi w infrastrukturze transportu szynowego.

Zobacz