Dlaczego TINES RAIL

TINES Rail oferuje swoim pracownikom zatrudnienie przy wyjątkowych projektach z dziedziny infrastruktury i budownictwa przemysłowego zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Jesteśmy liderami w branży, dzięki ciągłemu rozwojowi oraz innowacyjnemu podejściu do biznesu.
Dołączając do zespołu TINES Rail, trafiasz do grona ludzi pracujących z pasją i odpowiedzialnością, którzy ciągle szukają nowych rozwiązań dla swoich klientów. Firma oferuje pracownikom bezpieczne i stabilne warunki pracy oraz stwarza wiele okazji do podnoszenia swoich umiejętności.

Praca w firmie jest zorganizowana według wysokich standardów etyki biznesowej oraz na zasadach odpowiedzialnego społecznie biznesu. Organizacja pracy w spółkach oparta jest na wymaganiach norm:

  • ISO 9001:2008 – System zarządzania jakością,
  • ISO 14001:2004 – System zarządzania środowiskowego,
  • PN-N-18001:2004 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ISO/IEC 27001:2005 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jednym z głównych celów polityki personalnej w Tines Rail jest stworzenie odpowiednich warunków do podnoszenie umiejętności przez jej pracowników. Bogaty system wewnętrznych szkoleń pozwala na ciągłe zwiększanie wiedzy i umiejętności. Pracodawca wspiera również pracowników, którzy chcą korzystać z kursów zewnętrznych doskonalących umiejętności potrzebne na danym stanowisku.