TINES Rail jest członkiem konsorcjum realizującego projekt pod nazwą „Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg”. Badania naukowe prowadzone we współpracy z Politechniką Krakowską uzyskały dofinansowanie, na mocy umowy zawartej z NCBR.

W toku badań poligonowych zostaną wybrane systemy podłóg, które w najlepszym stopniu zapewniają izolację akustyczną w zakresie dźwięków uderzeniowych, przy równoczesnym zachowaniu izolacji od drgań. Systemy podłóg wibroakustycznych zostaną w większości opracowane z udziałem materiałów z recyclingu, np. z granulatu gumowego. Wyniki badań laboratoryjnych i poligonowych będą poddane analizom, celem których będzie wskazanie próbek wykazujących optymalne parametry. Pozytywna ocena opłacalności ekonomicznej uzyskanych prototypów podłóg, pozwoli na wdrożenie ich do produkcji przez TINES Rail.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.