TINES Rail jest członkiem konsorcjum realizującego projekt pod nazwą „Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg”. Badania naukowe prowadzone we współpracy z Politechniką Krakowską uzyskały dofinansowanie, na mocy umowy zawartej z NCBR.

W toku badań poligonowych zostaną wybrane systemy podłóg, które w najlepszym stopniu zapewniają izolację akustyczną w zakresie dźwięków uderzeniowych, przy równoczesnym zachowaniu izolacji od drgań. Systemy podłóg wibroakustycznych zostaną w większości opracowane z udziałem materiałów z recyclingu, np. z granulatu gumowego. Wyniki badań laboratoryjnych i poligonowych będą poddane analizom, celem których będzie wskazanie próbek wykazujących optymalne parametry. Pozytywna ocena opłacalności ekonomicznej uzyskanych prototypów podłóg, pozwoli na wdrożenie ich do produkcji przez TINES Rail.